23948sdkhjf

Nye Veier etter flengende miljøkritikk for E18-planer: Ser på muligheter for å gjenbruke vei

Prosjektet E18 Tvedestrand-Bamble er et av de mest aktuelle prosjektene å vurdere. Nye Veier inviterer nå kommunene til dialog for å gjenbruke eksisterende vei.

I det siste har Nye Veier måtte tåle flengende kritikk fra både viltforvaltere og ordførere og rundt 1500 mål natur skal legges under veien gjennom Kragerø, skriver Nrk

Fra Bamble skal det bygges ny firefelts motorvei til Tvedestrand og Nye Veier skal bygge så billig som mulig, noe som betyr skjæringer gjennom landskapet istedet for tunneler og bruer.

Ordførerne har uttrykt at dersom de stiller krav som gjør veien dyrere, kan prosjektet bli utsatt i mange år, noe også Nye Veier bekrefter at er tilfellet.

Inviterer til dialog

Nye Veier vil i enda større grad vurdere veiutbyggingene ut fra et bærekraftig perspektiv. Prosjektet E18 Tvedestrand-Bamble er et av de mest aktuelle prosjektene å vurdere. Nye Veier inviterer nå kommunene til dialog for å gjenbruke eksisterende vei, skriver Nye Veier i en pressemelding på tirsdag.

På deler av den aktuelle veistrekningen fra Tvedestrand til Bamble (ca 54 km), er det allerede midtrekkverk og god og trafikksikker veistandard. Dette er et moment som gjør at deler av veien kan gjenbrukes, skriver de videre.

Lavere hastighet og smalere vei

- Det er mulig å gjenbruke mer av den eksisterende veien. En måte å gjøre det på er å planlegge for lavere fartsgrense for eksempel 90-100 km/t som ikke krever fullt så stiv kurvatur som 110 km/t. Det kan også være aktuelt å bygge smalere firefelt som er mindre arealkrevende og likevel en trygg og sikker vei. Denne typen løsninger er bra både for å holde kostnadsrammene, bevare mer areal og å nå ambisiøse klimamål. Vi går nå i dialog med kommunene for å tenke nytt om løsninger og vurdere oppgradering av eksisterende vei, sier Finn Aasmund Hobbesland, direktør for Planlegging og drift i Nye Veier.

Nye Veier anbefaler at høringsprosessen på forslaget til reguleringsplan går som fastlagt, men at det igangsettes et arbeid for å øke bærekraften i prosjektet, avslutter de med.

Opphav og kilder: Nye Veier / Nrk

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.095