23948sdkhjf

Krossmoen: Hvem fikk første gebyr for brudd på kjøre- og hviletid?

Utekontrollørene i Statens vegvesen har fra onsdag denne uken fått anledning til å gebyrlegge langt flere forseelser enn tidligere – i stedet for å anmelde. Men fortsatt gis det både advarsler og anmeldelser i tillegg til gebyrene. Hva gjelder og for hva og når?

UTEKONTROLL OG GEBYR: Etter alt å dømme blir hverdagen for transportører og sjåfører både mer effektiv og mer rettferdig med Statens vegvesens muligheter til å gebyrlegge flere «mindre forseelser» ved utekontroll. Forhold som tidligere måtte anmeldes kan nå løses på stedet.

Og ja, det er fastslått at kontrollørene kan tilbakeholde kjøretøy til gebyret er betalt, selv for relativt små beløp, hvis det er mistanke om at bileier vil forsøke å unndra seg betaling. Den siste problemstillingen gjelder i hovedsak kjøretøy fra land vi ikke har gode innkrevingsavtaler med.

Men det er også mye nytt å forholde seg til for både kontrollører og kontrollerte. For den enkelte sjåfør er det nok først og fremst gebyrlegging av brudd på kjøre- og hviletid som er interessant.

Hvem, hva hvor?

Hva får man advarsel for? Hva får man gebyr for? Hva blir man anmeldt for? Og ikke minst: Hvordan skal man klage på det man mener er feil ilagte gebyrer?

Fra kontrollrapportene fra de første to dagene med nytt gebyrvirkemiddel - med forbehold at vi har fått med oss alle - kan det nemlig virke som kontrollørene er noe tilbakeholdne med å starte gebyrlegging og heller har gått for advarsler.

Akkurat det har imidlertid en naturlig forklaring: Bruddene som kan gebyrlegges må også være begått fra 1. september og videre. I kontroll går man 28 dager bakover i tid. Altså er det fortsatt brudd som avdekkes noen uker fremover som det kun gis advarsel for.

Men – og gud skje lov, om jeg får skrive det – det er fortsatt advarsler som gis for de minste forseelsene. Fra kontrollører vi har snakket med, er det klart at det er et tretrinns-system som brukes nå.

Kontrollørene har ikke hatt anledning til å opplyse til Tungt hvor grensene for trinnene går, men siden vi forholder oss til Lovdata og «Forskrift om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen», er det i grunn ikke så vanskelig å trekke konklusjoner.

Detaljert beskrevet hos lovdata

Forskriften er nemlig temmelig detaljert om hva du kan få gebyr for på helt spesifikke overtredelser – se listen som vi også tidligere har publisert i faktaboksen.

Dette er gebyrsatsene

I denne listen har vi kun tatt med hovedpunktene – se fullstendig liste i forskriften Kapittel 3. Overtredelser av reglene for kjøre- og hviletid.

 • overskridelse av daglig kjøretid på 9 timer, der det ikke er tillatt å forlenge til 10 timer, for kjøringen fra og med 10 timer til 11 timer. Fører: 1 000 kr. Foretak: 2 000 kr.
 • overskridelse av daglig kjøretid på 10 timer, der det er tillatt å forlenge kjøretiden til 10 timer, for kjøringen fra og med 11 timer til 12 timer. Fører: 1 000 kr. Foretak: 2 000 kr.
 • overskridelse av ukentlig kjøretid på over 56 timer, for kjøringen fra og med 60 timer til 65 timer. Fører: 2 000 kr. Foretak: 4 000 kr.
 • overskridelse av samlet kjøretid i løpet av to påfølgende uker på over 90 timer, for kjøringen fra og med 100 timer til 105 timer. Fører: 2 000 kr. Foretak: 4 000 kr.
 • overskridelse av uavbrutt kjøretid på 4,5 timer, for kjøringen fra og med 5 timer til 6 timer. Fører: 1000 kr. Foretak: 2000 kr.
 • ved utilstrekkelig døgnhvil på mindre enn 11 timer, dersom redusert døgnhvil ikke er tillatt, fra og med 8,5 timer til 10 timer. Fører: 1 000 kr. Foretak: 2000 kr.
 • ved utilstrekkelig døgnhvil på mindre enn 9 timer, dersom redusert døgnhvil er tillatt, fra og med 7 timer til 8 timer. Fører: 1 000 kr. Foretak: 2 000 kr.
 • ved utilstrekkelig oppdelt døgnhvil på mindre enn 3 + 9 timer, for oppdelt døgnhvil på 3 timer + fra og med 7 timer til 8 timer. Fører: 1 000 kr. Foretak: 2 000 kr
 • ved utilstrekkelige døgnhvil på mindre enn 9 timer for flermannsbetjening, fra og med 7 timer til 8 timer. Fører: 1 000 kr. Foretak: 2 000 kr.
 • ved utilstrekkelig redusert ukehvil på mindre enn 24 timer, fra og med 20 timer til 22 timer. Fører: 2 000 kr. Foretak: 4 000 kr.
 • ved utilstrekkelig normal ukehvil på mindre enn 45 timer, hvis en redusert ukehvil ikke er tillatt, fra og med 36 timer til 42 timer. Fører: 2 000 kr. Foretak: 4 000 kr.
 • ved overskridelse av 6 påfølgende 24-timersperioder, etter forutgående ukehvil (144 timer), fra og med 147 timer til 156 timer. Fører: 2 000 kr. Foretak: 4 000 kr.
 • feil bruk av diagramskive eller sjåførkort ved flerbemanning (sjåførkortet ikke er satt riktig på plass ved flerbemanning). Fører: 1 000 kr. Foretak: 2 000 kr.

Det betyr etter alle solemerker at milde overtredelser – la oss si inntil en time for daglig kjøretid eller en time for lite døgnhvil – gir advarsel.

Den neste timen gir gebyr. Og deretter, for grove brudd eller gjentatte advarsler kommer anmeldelser inn i bildet.

I § 3 står det nemlig: Overtredelsesgebyr etter denne forskriften ilegges likevel ikke dersom overtredelsen framstår som særlig graverende, særlig trafikkfarlig, ved gjentakelser, eller dersom forholdet av andre grunner bør følges opp ved vanlig straffeprosessuell forfølgning.

LES FORSKRIFTEN HER

Klage og frafallelse?

MEN: § 4 og 5 er også interessante. De omhandler klage på gebyret og frafallelse av gebyret. Vi har fra tidligere saker erfart at det ikke er alltid at kontrollørers tolkning av kjøre/hviletid nødvendigvis er korrekt tolket. Fordi det er et komplekst regelverk. Hvordan man tolker bruk av tog/ferje funksjon i forbindelse med døgnhvile er et eksempel vi nylig er tipset om.

Etter det vi kjenner til har kontrollørene imidlertid stadig bedre digitale hjelpemidler på kontrollplass som gir mye mindre sjanser for feil.

Men tilbake til kontrollrapportene – den eneste gebyrlagte føreren så langt etter nye regler ble gjort i går kveld på Krossmoen, til den nette sum av 6000 kroner. Det har imidlertid ikke lykkes oss ennå komme  kontakt med kontrolleder for ytterligere detaljer om hvem og for hva.

Opphav og kilder: Tungt, lovdata, statens vegvesen

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.096