23948sdkhjf

Svar fra Nye Veier: Konkurranse virker – også i veisektoren

Dette innlegget er skrevet av Finn Aasmund Hobbesland, direktør for planlegging og drift i Nye Veier. Innlegget er et svar til prosjektleder i Statens vegvesen, Taale Stensbye, som under Arendalsuka hevdet at Statens Vegvesen ligger foran Nye Veier i konkurransen om meterpris på veibygging.

METERPRIS OG KONKURRANSE: Økt konkurranse i veisektoren var en viktig årsak til at Nye Veier ble opprettet i 2016. Kostnadsveksten i sektoren hadde i lang tid vært for høy og til tross for stor økning i de statlige bevilgningene måtte noe gjøres.

Les intervjuet med Taale Stensby her

Flere grep ble tatt. I Meld. St. 25 2014-2015 med navnet «På rett vei» omtales tre viktige grep. Bompengesektoren ble foreslått reformert. Nye Veier ble opprettet og Statens vegvesen fikk som oppgave å teste ut om offentlig privat samarbeid ville gjøre veibyggingene mer effektiv.

Nye Veier fikk ansvaret for utbygging av en portefølje med 11 veistrekninger og Statens vegvesen fikk i oppgave å planlegge og bygge ut tre OPS-kontrakter.

Utbyggingen av RV3/25 gjennomføres som et OPS-prosjekt hvor staten betaler for at veien er åpen og tilgjengelig. Det vil si at når en skal vurdere om dette er en effektiv utbyggingsform, må både finansieringskostnader og drift- og vedlikeholdskostnader som betales til entreprenøren tas med i regnestykket.

Siden det kun er ett av de tre OPS-prosjektene som så langt har kommet til utførelse er det begrenset grunnlag for å evaluere dette, men tallene som Statens vegvesen presenterer for byggekost kan tyde på at det er gevinster å hente ved å gjennomføre utbygginger ved bruk av OPS-modellen.

Etter Nye Veiers inntreden ser vi at kostnadene går ned. Nå tyder også tallene fra Statens vegvesen på at utbygging av OPS-kontrakter kan gi positive resultater og i sum viser dette at veisektoren er «På rett vei» når det gjelder å få bukt med kostnadsveksten i sektoren.

Å sammenligne meterpriser på vei mot hverandre gir etter vår vurdering liten mening. Prosjektene er svært forskjellige. Det er stor forskjell på å bygge på og langs eksisterende vei med tilhørende trafikkomlegginger og ulemper i byggefasen. Å bygge gjennom og nært opp til byer gir ekstra kostnader. Kryssløsninger er dyre. Mange toplanskryss på en strekning øker prisen.

I forbindelse med opprettelsen av Nye Veier ba Samferdselsdepartementet om at Statens vegvesen skulle utarbeide kostnadsoverslag for hele Nye Veiers portefølje basert på best tilgjengelig kunnskap. Dette overslaget laget Statens vegvesen i 2016 og inn i 2017. Det er mot dette kostnadsoverslaget at Nye Veier måler sine resultater. I dette kostnadsoverslaget varierer meterprisen for de ulike veistrekningene mye, noe som indikerer at sammenligning på meterpris for veibygging gir liten verdi.

På de strekningene i selskapets portefølje som er åpnet er kostnaden redusert med 19 prosent sammenlignet med anslaget da Nye Veier overtok prosjektene. For E6 Kolomoen-Moelv var strekningen kostnadsberegnet til 9,8 mrd. 2021-kr av Statens vegvesen mens Nye Veiers forventede sluttkostnad er 8,3 mrd. kr.

Sammenligning av utbyggingskostnader mellom de to statlige virksomhetene er en naturlig del av det å få mer for samfunnets midler og mer samfunnsøkonomisk lønnsomhet i sektoren. Samtidig må sammenligning av utbyggingskostnader gjøres med et tilstrekkelig presisjonsnivå og så sammenliknbart som mulig. Rv3/25 er bygd med gammel veistandard H8 og 20 m bredde. Veien er bygd ut med vekselvis to- og fire felt stort sett i jomfruelig terreng. Det er uklart om dette er tatt hensyn til i Statens vegvesen sitt oppsett over byggekostnader i OPS-kontrakten. Rv3/25 har 2 ½ toplanskryss, mens E6 Kolomoen-Moelv har elleve. Da vi overtok strekningen E6 Kolomoen-Moelv var planene fra Statens vegvesen 20m veg med kun 0,75 m asfaltert skulder. Nye Veier har økt standarden ved å bygge en mer fremtidsrettet vei med 21,5 m bredde og 2 m skulder. Trafikkmengden er vesentlig høyere på E6 enn på Rv 3/25.  Resultatet er en moderne, trafikksikker E6 til en lavere kostnad enn beregnet fra Statens vegvesen.

Direkte sammenligning av prosjekter er krevende all den tid det er store forskjeller i omfang og kompleksitet. At to statlige byggherrer konkurrerer om å redusere kostnadene og gi mer for pengene, er et tegn på at konkurranse virker.

Finn Aasmund Hobbesland, direktør for planlegging og drift i Nye Veier

Kilde: Innlegg fra Nye Veier

KLIKK for alle artikler i Debatt innlegg kronikker.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Bedriftenes egne nyheter
Se alle medlemsnyheter
Mest lest
STILLINGSARENA
Gå til stillingsoversikten
Nyeste artikler
Se nyeste artikler
Anbefalte artikler
Utvalgte nyheter fra forsiden
Fjellbeistet: Verdens eneste museums-TBM
May Linn fra Ålgård: - Jeg elsker å være på jobb som yrkessjåfør
Richard Fromreide fra Askøy brakk ryggen, ble yrkessjåfør
Energieffektivitet: Knuser 1.000 tonn i timen på 0,05 liter diesel per tonn
E39 Kristiansand – Mandal: 19 kilometer ny motorvei åpnet
Yanmar: Tre elektriske i 2023
Andre Nordiske Medier
Metal Supply NO
Building Supply NO
PlastForum NO

Send til en kollega

0.094