23948sdkhjf

Skatteetaten inngår samarbeid med Fair Play Bygg

En ny samarbeidsavtale mellom Skatteetaten og Fair Play Bygg skal bidra til å styrke forebyggingen og bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet.

Formålet med avtalen er at Skatteetaten og Fair Play Bygg gjennom dialog og kunnskapsdeling i fellesskap skal redusere og avdekke risikoer innenfor skatte- og avgiftsområdet.

 

Samarbeidet skal også bidra til at partene får bedre kjennskap til hverandres strategier og tiltak, og at man deler innsikt om arbeidslivskriminalitet, skriver Skatteetaten i en pressemelding.

Fast tipsleverandør

Skatteetaten samarbeider med flere aktører i samfunnet for å bygge kunnskap og kompetanse om utfordringene knyttet til arbeidslivskriminalitet og om hvordan de sammen kan bidra til å forebygge og bekjempe dette.

Gjennom å avdekke, forebygge og dokumentere arbeidslivskriminalitet kjemper Fair Play Bygg for en seriøs byggenæring med like konkurransevilkår.

– Fair Play Bygg er svært tett på bygg- og anleggsbransjen og har vært en fast leverandør av tips til Skatteetaten siden organisasjonen ble opprettet, sier avdelingsdirektør Erik Nilsen i avdeling skattekriminalitet i Skatteetaten. Han legger til at de ser frem til et forsterket samarbeid med Fair Play Bygg Norge som vil gi avdelingen mulighet til å jobbe enda mer i sanntid enn de gjør i dag og som kan bidra til å redusere handlingsrommet for kriminelle aktører.

Avtalen legger til rette for tett samhandling gjennom faste møtearenaer og kontaktpersoner i Skatteetaten og Fair Play Bygg.

– Kontrollmyndighetene kan ikke forebygge arbeidslivskriminalitet alene. Avtalen bidrar til at myndighetene får et mer korrekt kriminalitetsbilde, og kan da sette inn mer effektive strategisk tiltak, sier styreleder Roy Skorstad i Fair Play Bygg Norge.

Skatteetatens samarbeidsavtaler

Skatteetaten har flere typer samarbeidsavtaler innen bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. Etaten har samarbeidsavtaler med store oppdragsgivere, med fylkeskommuner og kommuner, organisasjoner og med andre relevante aktører. Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES) sin situasjonsbeskrivelse fra 2020 viser at Skatteetatens samarbeidsavtaler har god effekt og reduserer risiko for arbeidslivskriminalitet.

Opphav og kilder: Skatteetaten

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078