23948sdkhjf

Ny veileder for SHA-koordinatorer: Byggherrene må engasjere seg mer og tidligere

De fleste byggherrer vet for lite om plikten til å koordinere etter byggherreforskriften. En ny veileder vil endre på dette.

Byggherreforskriften pålegger byggherrene en rekke plikter til å forebygge at bygge- og anleggsarbeiderne skader seg. En av de viktigste pliktene er knyttet til koordinering og oppfølging av de utførendes arbeid.

 

Lite er skrevet om det nærmere innholdet i rollen som byggherrens SHA-koordinator (sikkerhet, helse, arbeidsmiljø), men på oppdrag fra Norges bygg- og eiendomsforening (NBEF) og Quality Norway har sivilingeniør Kristin Haaland i Prodecon AS og advokat Thorkil H. Aschehoug i Advokatfirmaet Grette AS nå utarbeidet en veileder for koordinatorrollen.

Kristin Haaland og Thorkil H. Aschehoug har mange års erfaring fra henholdsvis koordinering/prosjektledelse og juridisk rådgivning relatert til byggherreforskriften. Foto: Prodecon / Grette

Behov for å skape en felles mal- og bransjestandard

– Formålet med veilederen er å etablere bedre forståelse for rollen som SHA-koordinator gjennom hele bygge- og anleggsprosessen, forklarer daglig leder i NBEF og Quality Norway, Arild Nybø. Rammeverket er byggherreforskriften, men det har lenge vært et behov for å skape en felles mal- og bransjestandard for hvordan man i praksis utøver rollen som SHA-koordinator. Denne veilederen håper vi kan være et betydelig bidrag til dette, fortsetter Arild Nybø.

Basert på mange års erfaring med «Koordinatorskolen»

Publikasjonen «Veileder for koordinatorrollen» er basert på erfaringer fra årene med «Koordinatorskolen» og oppsummerer oppgaver og praktiske råd relatert til rollen som byggherrens koordinator.

Enten byggherren selv står for koordineringen eller bruker en ekstern aktør, forventes det solid kjennskap til hva som inngår i koordinatorrollen, og at byggherren kan dokumentere dette arbeidet. Det finnes imidlertid ikke noe fagbrev eller formelt utdanningsløp for denne rollen. Kurset «Koordinatorskolen» er det nærmeste man kommer et formalisert kompetanseløp, og nærmere 2000 bransjefolk har tatt Koordinatorskolen siden oppstarten i 2013.

– Formålet med veilederen er å etablere bedre forståelse for rollen som SHA-koordinator gjennom hele bygge- og anleggsprosessen, forklarer Arild Nybø, daglig leder i NBEF og Quality Norway. Foto: Anita Sælø/Nita Foto

Til hjelp og støtte i koordinatorenes hverdag

– Gjennom våre kurs har vi avdekket og erfart hvilke behov deltakerne har for avklaringer og nærmere veiledning når det gjelder hva som skal – og hva som kan – inngå i rollen som SHA-koordinator. Da kjennes det godt endelig å få samlet dette mellom to permer, sier Nybø, og legger til at deres håp og ønske er at veilederen skal brukes av alle relevante aktører i bransjen, og være til hjelp og støtte i koordinatorenes hverdag.

Byggherrene må engasjere seg både mer og tidligere

– Skal vi få ned tallene på skader og dødsfall innen bygg- og anleggsbransjen, må byggherrene engasjere seg mer - og tidligere, sier advokat Thorkil H. Aschehoug i Advokatfirmaet Grette. – Det er helt avgjørende at SHA-koordinator tas med i planleggingsprosessen så tidlig som mulig og slik får bidratt med byggherrens risikokartlegging, fortsetter Aschehoug som er en av de to forfatterne bak veilederen.

Han opplever at mange SHA-koordinatorer klager over at de for sent tas med i prosjektene.

– Kommer SHA-koordinator for sent inn vil som oftest en rekke prosjektpremisser som kan være avgjørende for sikkerheten til de som jobber i den spisse enden, allerede være lagt og dermed vanskelig å endre, sier Aschehoug som påpeker videre at ikke minst byggherrene selv burde se seg tjent med at SHA-koordinatorene kommer tidligere inn i prosjektene.

– Straffeansvaret for arbeidsmiljøavvik kryper stadig høyere oppover i virksomhetene og har nå også nådd styrerommet, påpeker han.

 Aschehoug viser også til at Arbeidstilsynet har intensivert bruken av overtredelsesgebyrer de siste årene, og dette har i betydelig grad også rammet byggherrers brudd på byggherreforskriften.

– Det er flere eksempler på at mangelfull koordinering eller SHA-plan, har gitt grunnlag for gebyr på flere hundre tusen kroner, helt uavhengig av om det har skjedd skade eller ulykke, forklarer han.

Opphav og kilder: Advokatfirmaet Grette

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.095