23948sdkhjf

Snarlig rassikring på fylkesvegene

Nasjonal Rassikringsgruppe gleder seg over at det skal lages en gjennomføringsplan for skredsikring på riks- og fylkesveger sammen med fylkeskommunene.

– Store nedbørsmengder førte denne uken til jordras og flom flere steder på Vestlandet. Fylkesveger ble stengt og innestengte beboere måtte fraktes forbi rasområdet i båt. Vi frykter at ekstremnedbør og mer ustabilt klima med en vinter i anmarsj vil medføre mange flere ras framover, sier leder av Nasjonal rassikringsgruppe, Jenny Følling.

Et av Nasjonal Rassikringsgruppes aller viktigste budskap til myndighetene har over mange år vært at det må lages en helhetlig forpliktende nasjonal plan for rassikring av riks- og fylkesvegene. Stortinget har bestemt at Regjeringen skal utarbeide en nasjonal gjennomføringsplan for skredsikring av alle riksveger og fylkesveger med høy og middels skredfaktor.

Kraftig opptrapping

En gjennomføringsplan må også finansieres og det må kraftig lut til for å svare på et behov som er på over 70 milliarder kroner. Nasjonal Rassikringsgruppe ber derfor den nye regjering om en kraftig opptrapping av midlene for 2022, spesielt til rassikring av fylkesvegene i neste års statsbudsjett. Midlene må tildeles rasfylkene etter registrerte rassikringsbehov.

– Vi ser fram til å hilse på våre nye statsråder og stortingsrepresentanter og legge fram våre budskap. I første omgang til ny samferdselsminister, kommunalminister, samt i budsjetthøringene på Stortinget, sier Jenny Følling.

 

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.094