23948sdkhjf

Laveste skadetall i bygg- og anleggsbransjen siden 2014

Det viser den årlige analysen av arbeidsskader i bransjen.

Den syvende rapporten i rekken om sikkerhet i bygg og anlegg viser at tallet på ikke-dødelige skader har vært stabilt synkende over tid.

Rapporten, som er utarbeidet av Arbeidstilsynet og Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), beskriver utviklingen av arbeidsskadedødsfall og arbeidsskader i bygg og anlegg de siste ni år.

Bygge- og anleggsvirksomhet er en av de mest ulykkesutsatte næringene i det norske arbeidslivet, både med tanke på arbeidsskadedødsfall og arbeidsskader. 

Undersøkelsen viser at åtte arbeidstakere i bygge- og anleggsbransjen omkom i arbeidsulykker i 2020. I 2019 var dette tallet ni, og i 2018 var det fire (som er det laveste tallet som er registrert for næringen i siste tiårsperiode).

Det registrerte tallet på arbeidsskader i bygge- og anleggsbransjen var 2.498 i 2020. Det tilsvarer 9,3 arbeidsskader per 1000 ansatte, og er det laveste tallet som er registrert siden 2014.

Sag og anleggsmaskiner er verstinger

Det skjer mange ulykker med sag som medfører alvorlige skader på hender og fingre. Analysen av ulykker med sag viste at det var mange unge arbeidstakere, lærlinger og sommervikarer som ble skadd. Årsaksanalysen viste at menneskelige feilhandlinger var medvirkende i mange ulykker, først og fremst kognitive feil og avvik fra instruks eller bruksanvisning. Det var også ofte mangler med vern, spaltekniv og skyvepinne.

Ulykker med gravemaskin, dumper, hjullaster og lignende er en av ulykkestypene som tar flest liv i bygg og anlegg. Årsaksanalysen viste at vanlige årsaker var kognitive feilhandlinger, brudd på regler og prosedyrer, og mangler ved barrierer. Kognitive feilhandlinger dreide seg ofte om vurderinger av risiko, blant annet terreng, føreforhold, fart, krefter og plassering av menneske i forhold til maskin.

Usikkerhet til tallene

- Tallet på ikke-dødelige skader har gått ned nesten hvert år, og dette har fortsatt i 2020. Selv om det nok har vært litt redusert aktivitet i bransjen i 2020, ser vi at den gode trenden fortsetter, sier STAMI-forsker Hans Magne Gravseth.
Han understreker at det er underrapportering av ulykker i bransjen, så det er en usikkerhet knyttet til disse tallene.

Rapporten konkluderer med at det er viktig å planlegge og organisere arbeidet godt, for å forebygge skader og sykdom. Flere av ulykkene skjedde da det dukket opp oppgaver som ikke var planlagt, eller at en av ulike grunner ikke kunne gjennomføre arbeidet som planlagt.

Flest menn blir skadde

Fremdeles er det flest menn som blir skadet. I snitt har menn to til tre ganger høyere sannsynlighet for å bli skadet sammenliknet med kvinner. Også unge arbeidstakere er på lista over de som kan bli utsatt for skader. I 2020 var fall fra høyder den hyppigste ulykkestypen, med rundt 550 registrerte tilfeller i 2020.

Les hele rapporten her...

Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (www.sfsba.no) er en stiftelse med formål om å arbeide for en sikker og skadefri bygge- og anleggsnæring

Opphav og kilder: Arbeidstilsynet og Statens Arbeidsmiljøinstitutt

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094