23948sdkhjf

Kort toakslet trekkvogn og lange hengerkombinasjoner er trafikkfarlig - se video

SE VIDEO: - Sjåførene tar for gitt at hvis man følger reglene så kjører man sikkert. Slik er det ikke, sier to svenske ingeniører.

FARLIG TUNGTRANSPORT: De to ingeniørene Per Thomson og Johan Granlund har laget en video som viser hvor feil sammensatt ulike kjøretøykombinasjoner kan være.

I videoen ser vi eksempler på hvordan konstruksjonen til et kjøretøy påvirker hvordan det oppfører seg i ulike situasjoner. I følge filmen tillates det i dag konstruksjoner som prioriterer fremkommelighet, noe som setter trafikksikkerheten i fare.

- Noen kombinasjoner av trekkvogn og henger har en særlig høy ulykkesrisiko, spesielt på glatt underlag. Hverken EU eller kjøretøyprodusentene forebygger disse risikoene, sier Granlund.

- Jeg ser at dagens regler for kjøretøyets fremkomlighet medfører risiko for ulykker, og det er svært uheldig at fremkomlighet prioriteres fremfor sikkerhet, sier Thomson.

Han har blant annet skrevet flere rapporter om hvordan trekkvogner med to aksler oppfører seg på glatt veibane.

  • Per Thomson er utdannet transportingeniør med spesialisering på å konstruere kjøretøy for tung last, og konsulent med både nasjonale og internasjonale oppdrag. Han brenner for kjøretøyets konstruksjoner og hvordan det påvirker kjøretøyets egenskaper.
  • Johan Granlund er utdannet sivilingeniør innen veg- og vannkonstruksjon, militær offiser i ingeniørtroppen hvor han blant annet utdannet lastebilsjåfører, sekretær i Nordisk vegforum og blir benyttet som ekspert av Statens Havarikommisjon i både Norge og Sverige i utredninger av tungbilulykker.

Per Thomson (t.v.) og Johan Granlund. Foto: Privat

Inne på en farlig utvikling

- I dag ser du ut som det er fremkomlighet og miljø som er de eneste faktorene som legges til grunn for å få lasten frem. Kjøredynamikk og trafikksikkerhet blir sekundært, sier Thomson i videoen.

- Hvis man setter sammen ulike kjøretøykombinasjoner utelukkende for å få med mer last, og setter til side kjøreegenskapene, er vi inne på en farlig utvikling, sier Thomson.

Han viser til en rapport som Transportstyrelsen i Sverige presenterte i slutten av 2020. Rapporten ble laget på oppdrag fra den svenske regjeringen, og oppdraget var å se på bruk av korte trekkvogner i kombinasjoner på 16,5 meter.

- Sjåførene tar for gitt at hvis man følger reglene så kjører man sikkert. Dessverre er det slik at med dårlig underbygde EU-regler brukes det i dag kjøretøykombinasjoner som går ut over trafikksikkerheten, sier Thomson.

Helt siden 1950-tallet har det blitt forsket på hvordan man mest effektiv og kostnadsbesparende skal kunne få frem lasten. I det siste har denne forskningen fått fornyet kraft siden man nå kan henvise til at mer effektiv transport er bra for miljøet.

Feil med EMS-systemet

Flere land har tatt i bruk forslaget som heter EMS (European Modular System), som i utgangspunktet er et smart system. I følge Thomson er feilen med EMS at det bygger på modulkombinasjoner med korte trekkvogner.

- De dynamiske beregningene som ble utført før EMS ble godkjent, så bort fra den betydelige friksjonen som oppstår i svingskiven mellom trekkvognen og hengeren. Det ble heller ikke vist noen alternativer til hvordan denne friksjonen skulle kunne unngås, sier de to ingeniørene.

De legger til at det er grunnen til at vi i dag ser mange farlige kjøretøykombinasjoner som er mye lengre enn 16,5 meter, og som baserer seg på kortetrekkvogner.

- Denne utviklingen av mindre gode kjøretøykombinasjoner på nordiske veier er ikke bra, særlig ikke på vinterveier.

- Men hva er det som skiller mellom de ulike kjøretøykombinasjoene?

- Det er kjøredynamikken. Korte trekkvogner er særlig utsatt når det er underlag med lav friksjon, og de er mer følsomme for hvordan lasten er fordelt på hengeren, sier Thomson.

I videoen under, som er et samarbeid mellom Thomson og Granlund, forklares, vises og demonstreres tydlig Thomson sine synspunkter rundt ulike kjøretøy og kjøretøykombinasjoner. Viktige momenter er akselgrupper, akslenes plassering og innbyrdes forhold, om de er faste, medsporende eller tvangsstyrt.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.078