23948sdkhjf

Utengens nye servicesenter for tyngre kjøretøy: - En drøm er gått i oppfyllelse

Etter snart 100 års drift, har nå Utengen Transport fått en drøm til å gå i oppfyllelse: Å etablere et servicesenter for tyngre kjøretøy ved Liertoppen kjøpesenter, tett på E18.

Inntil for halvannet år siden holdt Utengen Transport til litt lenger bort i gata i Lier, midt mellom Drammen og Oslo. I juni i fjor flyttet de hele bedriften til Gjellebekk industriområde, og fikk med seg flere tyngre aktører innen tungtransport.

Nå framstår området som et servicesenter for tyngre kjøretøy. Senteret er åpent for alle som har behov for stell av sine lastebiler, f.eks. utvendig vask, påfyll av energi, service og reparasjon, eller er på jakt etter ett godt tilbud på bil eller påbygg.

En drøm

- Det har lenge vært en drøm om å kunne etablere et slikt servicesenter. I 2007 inngikk vi en avtale med grunneier om kjøp av tomten, og 13 år seinere flyttet vi inn. Nå er drømmen gått i oppfyllelse, sier Morten Utengen, medeier i Utengen Eiendomsdrift og Utengen Transport, som sammen med sin bror Tor Arne er tredje generasjon i Utengen konsernet. Fjerde generasjon er nå på vei inn i bedriften så det tyder på at familie bedriften kan leve videre.

SE VIDEO fra de nye lokalene til Utengen Transport:

VIDEO: MORTEN DAHL

På GS29, som bygger kalles, finner vi både verksted, påbygger, transportselskaper, bil utstyrsselger, vaskehall og fyllestasjon for større kjøretøy og ikke minst om du vil bli mer synlig i trafikken så er det en dekorbedrift som kan hjelpe deg.

SNART 100: Bildet i bakgrunnen ble tatt da Utengen kunne feire 90-årsjubileum. Nå nærmer familiebedriften seg snart 100 år, noe Morten Utengen er stolt av. FOTO: MORTEN DAHL

Gjenvinningstransportør

Morten Utengen forteller at selv om det er andre transportselskap som har funnet veien til GS29, så opererer de i andre segmenter enn det Utengen gjør, og skaper bare gode stordriftsfordeler og ingen negativ konkurranse.

- Utengen har først og fremst sitt fokus og styrke mot gjenvinningsmarkedet med frakt av avfall, så vi er en såkalt bulk transportør. Våre oppdrag skapes av at du og jeg kjøper varer, det medfører emballasje og annet avfall som skal til gjenvinning, sier Utengen.

- Gjenvinningsaktørene er våre største kunder, men også frakt av drivstoff og varer fra treforedlingsindustrien er viktige grunnsteiner i vår transport virksomhet, legger han til.

TIDLIG BILDE: Ett av de første bildene fra Utengen Transport, som da het Th. Transport. På bildet ses grunnlegger Thorbjørn Utengen. Nå drives firmaet av tredje generasjon Utengen. FOTO: UTENGEN

Det var hans bestefar, Thorbjørn, som startet selskapet for 97 år siden i en garasje på den andre siden av Lierdalen. Den gangen var det en bil og en mann i bedriften. I dag er Utengen Transport 80 ansatte og har 50 enheter som ruller rundt på veiene. Selskapets hoveddistrikt er Østlandsområdet, men i det senere har det også blitt mer og mer kjøring til Sverige. Du ser Utengen på veien med dyp røde biler med Utengen på taket.

TRE GENERASJONER UTENGEN: Fra venstre Ole-Anders Enger, Morten Utengen (sønn og far), daglig leder Tor Arne Utengen, Håkon Utengen (far og sønn) og Finn Utengen (andre generasjons driver). Finn holder på å restaurere den gamle Zetor-bilen fra 1933. Det finnes bare to av denne typen i Europa, og den ene står altså på Lierskogen.  FOTO: MORTEN DAHL

Leverte gode tall i fjor

Utengen Transport leverte gode tall i fjor. Omsetningen endte på 117,9 millioner kroner i korona-året 2020. Resultatet ble på 8,5 millioner kroner.

MANGE: Flere store transport- og tungbil-aktører er samlet i det nye servicesenteret på Gjellebekk i Lier. FOTO: MORTEN DAHL

Flere større aktører på stedet:

Andersen Transport – en annen stor aktør innen tungtransport, som er en del av Andersen gruppen som også eier Hallingfrakt, Veitransport og flere andre transportbedrifter. De er store på pallefrakt og opererer ofte mellom de store byene på Øst- og Vestlandet

Buskerud Anleggstransport(BAT) med sine nærmere 25 tippbiler og en hale av innleide biler er en betydelig aktør innenfor anleggsbransjen på Østlandsområdet.

Iveco har etablert seg med et eget salgs- og servicekontor på GS29, og er du på jakt etter en utslippsfri vare- eller lastebil for framtiden burde dette være en god start.

Lier Lastebil Service (LLS) reparerer og tar service på alle typer bilmerker og foretar EU-kontroller. De er godkjent av Statens vegvesen og tar på seg oppdrag for alle som trenger hjelp med sin lastebil, påbygg eller henger.

I tillegg finnes Maur Bilpåbygg med sitt servicepunkt her. De er en stor aktør innen salg/produksjon av utstyr til tippbil bransjen.

Kjølegutta monterer og har service og rep. av kjøleanlegg til alle rullende kjøretøy som har behov for kjøle- eller frysekapasitet.

Firmaet Brix Dekor har valgt å ha sitt sete på GS29. De dekorerer biler i alle størrelser og gjør Utengen synlig i trafikken.

På veien inn så møter vi på ett mindre bygg som også er en del av serviceanlegget. Der ligger Storbilvasken og YX truck godt plassert og er åpent hele døgnet. Der kan du selvfølgelig fylle energi på lastebilene og i tillegg få vasket av utstyret etter dagens gjøremål.

  

 

 

MANGE: Dette er noen av dem som har funnet sin plass ved Utengens servicesenter for tyngre kjøretøy. ALLE FOTO: MORTEN DAHL

Koronaen ga selskapets første permitteringer

- Vi har klart oss godt gjennom koronapandemien så langt. Nedstengingen av landet førte til at flere av oss kjøpte og brukte mer privat og dette har igjen ført til mer avfall. Vi måtte dessverre likevel permittere noen av våre ansatte på tankbil-avdelingen over en periode på tre måneder rett etter da Norge stengte ned. Det var forresten først gang i historien at vi måtte gå til det skrittet i selskapets nær 100-årige historie. Dette skyldes i hovedsak at ingen kjørte bil, vi fikk hjemmekontor og bilene ble stående i garasjen, vi fikk ikke engang lov til å dra på hytta, men dette var heldigvis kortvarig. Markedet kom seg raskt og etter tre måneder kunne vi kjøre for fullt igjen, sier Utengen videre.

TRYGG ARBEIDSPLASS: - Vi er en seriøs aktør som tar lover og regler på alvor. Vi oppfattes også som en trygg arbeidsplass, sier driftssjef Morten Utengen hos Utengen Transport. FOTO: MORTEN DAHL

- Hva vil du si er Utengens største fortrinn?

- Jeg anser oss som en seriøs aktør som følger lover og regler. Videre har vi relativ lav turnover av ansatte, og dette tror jeg skyldes at Utengen anses som en trygg og god arbeidsplass. Vi har aldri i selskapets historie sagt opp eller permittert ansatte (bortsett fra da koronaen kom i fjor), svarer Utengen. Han mener at Utengen er en internasjonal bedrift og det er viktig at alle behandles likt og rettferdig, men samtidig er i veldig opptatt av effektivitet og skal du lykkes i selskapet er god arbeidsmoral viktig.

- Og den største utfordringen?

- Den største utfordringen er definitivt å skaffe profesjonelle, dyktige yrkessjåfører. Det er et sug i markedet, både i Norge og utlandet. Vårt største ønske er å heve statusen til yrkessjåførene, og vi ønsker å tilby bedre vilkår, men det finnes flere aktører i bransjen – både norske og utenlandske som underbyr hverandre i kampen om oppdragene, og dermed blir hele næringen lidende. Skal vi få hevet anseelsen til sjåførene må ikke bare transportkjøperne akseptere høyere priser som følge av bedre lønn, men hele bransjen må samarbeide om å løfte dette sammen. Når vi får hevet sjåførenes anseelse vil også flere velge dette yrket. Vi må kunne konkurrere om ungdommen og vinne den kampen blant de andre praktiske yrkesfagene, sier Utengen.

  

TILLITSVALGT: Sjåfør Ronny Rudolfsen er tillitsvalgt hos Utengen. Han sier transportbedriften er et godt sted å jobbe. FOTO: MORTEN DAHL

- Alt er på stell hos Utengen, og det er trygt å jobbe her

Ronny Rudolfsen har jobbet som sjåfør hos Utengen siden 2003. Han valgte å forlate selskapet i en kort periode da han trodde gresset var grønnere på andre siden, men fant fort ut at det var hos Utengen han følte seg trygg. Han er også tillitsvalgt og en av de mest erfarne og rutinerte sjåfør som Utengen har.

- Jeg trives veldig godt hos Utengen, sier Rudolfsen.

- De ansatte blir tatt vare på, og det er et godt og trygt arbeidsmiljø. Jeg føler også at vi har en åpen kommunikasjon i selskapet. Det som jeg vil si er den største fordelen med å jobbe for Utengen er at alt er på stell og det er et trygt sted å være, sier han, og legger til at bilparken hele tiden fornyes og at bilene blir raskt reparert når det skjer noe med dem.

TRYGG ARBEIDSPLASS: - Alt er på stell og det er en god og trygg arbeidsplass, sier sjåfør og tillitsvalgt Ronny Rudolfsen (t.h.). Morten Utengen sier seg enig. FOTO: MORTEN DAHL

- Det er viktig for oss som sjåfører at ting er i orden, legger han til. Rudolfsen kjører mest mellom Norge og Sverige med sin faste fire-akslede krokbil med henger, han bor i bilen deler av uka og trives med det.

- Jeg kjører mye ADR- (farlig gods) transport, og bil og henger er selvfølgelig godkjent for dette. Min bil er spesialbygd for transport av hydrogen, noe jeg tror er framtidens energibærer på tunge kjøretøy.

Biler tilpasset vårt behov og framtiden

Utengen sier at selskapet ikke binder seg til ett bilmerke, men at valg av bilmerke avhenger av mange faktorer som lave drivstoff kostnader og minst mulig ståtid på verksted.

- Akkurat nå er vi inne i en Scania-trend, men det er ikke lenge siden Volvo var det vi valgte mest. Og før det igjen var det Mercedes som ofte stod i fronten på bilene, sier Utengen.

For tiden byr høy dieselpris og forsinkelse på nye biler på de største utfordringene for den snart 100-årige transport-bedriften. Diesel prisen har økt ca 30 prosent det siste året og det merkes veldig godt da det er den største driftskostnaden selskapet har. Kun lønninger tar større inngrep av inntektene.

- Vi skulle fått nye biler på nyåret, men disse blir forsinket til lengre ut i 2022, sier Utengen, det er ikke så lett å planlegge når verden ikke kan skaffe det man er på jakt etter.

GRØNNE SKIFTET: Utengen Transport er opptatt av det grønne skiftet og bærekraft. Nå har selskapet bestilt 10 Nikola miljøvennlige lastebiler. FOTO: UTENGEN

Det grønne skiftet

Utengen var en av de første Miljøfyrtårn-bedriftene i Lier kommune. Og selskapet er opptatt av det grønne skiftet, som vi vet kommer i hele transportsektoren.

- Alle våre biler er av typen Euro 6, og i tillegg har vi tre lastebiler som går på flytende biogass. For tre år siden bestilte Utengen 10 Nikola lastebiler, som bruker hydrogen som energibærer for å drive elektriske motorer.

Dette vil ifølge Utengen, være et miljøvennlig alternativ til dieseldrevne lastebiler fremover, men den største utfordringen er at tiden går så altfor fort. Siste nytt er at Nikola/Iveco skal komme for salg i 2023/24, men man får se hvor lang tid det går før bilene er i markedet.

Hydrogen skaper ingen farlige avfallsstoffer og det er kun vanndamp som kommer ut av «eksosen»

- Jeg fikk kjennskap til denne teknologien for noen år siden, men det viste seg at hydrogen som energibærer ble brukt for over 120 år siden. Vi tror at dagens batteriteknologi ikke er god nok for de største og tyngste vogntogene og derfor tror vi mer på hydrogen som drivstoff. Lang rekkevidde på en tank og lavere egenvekt er gode argumenter for dette, sier Utengen.

ALLE MERKER: Lier Lastebil Service gjør service og oppdrag på alle bilmerker ved det nye servicesenteret på Gjellebekk i Lier. VIDEO: MORTEN DAHL

Han viser oss rundt i det 5000 kvadratmeter store bygget der de andre leietakerne som vi nevnte tidligere i artikkelen finnes. I tilknytning til anlegget er det en gedigen lastebilparkering på 25.000 kvadratmeter, dette trengs når man huser tre av distriktets største transportbedrifter. Samtidig har flere av leietakerne varslet at de er på jakt etter mer plass så det konkrete planer om å bygge ut 800-1000 kvadratmeter til.

- Dette er en veldig positiv trend om man er huseier, sier Utengen.

NÆR KUNDENE: Lier Lastebil Service har etablert seg ved Utengens servicesenter for tyngre kjøretøy. - Det er alltid lurt å være nær kundene, sier daglig leder Ivar Ødegård. FOTO: MORTEN DAHL

- Service nær kundene

På vår runde rundt i servicesenteret finner vi Lier Lastebil Service. Daglig leder Ivar Ødegård er helt klar på at det er en stor fordel å være så nær kundene.

- Både Utengen, Andersen, BAT og Iveco er alle gode og nære kunder av oss. Da er det selvsagt en stor fordel å ligge i samme lokale som dem, men det er viktig å påpeke at verkstedet også er åpent for alle andre.  sier han. Fra å være tre ansatte, har selskapet nå 10 ansatte, hvorav åtte er mekanikere.

Ødegårds største utfordring for tiden er å få tak i de beste mekanikerne, spesielt de norsk-talende.

 Fakta om Utengen Transport:

 • I 1924 ble firmaet Th. Transport grunnlagt av Thorbjørn Utengen. Den største utfordringen den gangen var konkurransen om veien mellom lastebiler og hesteskyss. I tillegg til de dyre drivstoffprisene (60 øre/l bensin!!).
 • Ble omdannet til Utengen Transport A/S i 1969 av sønnene Finn og Tor Utengen.
 • Utengen Transport AS eies i dag av Tor Arne Utengen, Morten Utengen og Morten Sundsmoen.
 • generasjon Utengen er på vei inn og familie bedriften er sikret.
 • Utengen Transport bygde eget verksted med kontorbygg på Lierskogen i 1984, der var de plassert fram til juni 2020.
 • Juni 2020 flyttet de over i det nye service anlegget 500 meter sør for det gamle.
 • Selskapet har i dag 50 forskjellige transportenheter, med tilhørende tilhengere
 • Disse enhetene er i all hovedsak tank-, krok- og flis/walkingfloor vogntog. I tillegg har det blitt investert i tippbiler det siste året.
 • Er en av Liers første Miljøfyrtårn og har ett stort fokus på HMS og IK arbeid og selvfølgelig en Fair Transport bedrift.
 • Ansatte pr. i dag: 80 ansatte, hvorav 72 er sjåfører
 • Omsetning i 2020: 118 millioner kroner
 • Utengen Eiendomsdrift AS er eier av service anlegget.
Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.109