23948sdkhjf

Nordr: Likestiller klimamål med økonomiske mål

Siden 2015 har Nordr vært forpliktet av målene vedtatt i Parisavtalen. For å sikre at eiendomsutvikleren når målene om reduserte CO2-utslipp raskt, likestiller selskapet nå målet om reduserte CO2-utslipp med sine viktigste økonomiske mål.

– Vi mangler verken kunnskap, teknologi eller de praktiske løsningene som trengs for å redusere klimagassutslippene frem mot 2030, men vi trenger å sikre at vi faktisk leverer boliger som benytter denne kunnskapen.

 

Det er Pål Aglen, fungerende konsernsjef i Nordr, som uttaler dette i en pressemelding. Som en av Skandinavias største eiendomsutviklere står selskapet sentralt når det gjelder å sikre at samfunnet oppnår sine mål om reduksjon i klimagassutslipp.

– Det er gjennom vår rolle som byggherre at vi kan legge til rette for lavere klimagassutslipp både for materialer og for energibruken i byggene. I tillegg spiller vi en hovedrolle når det gjelder å legge til rette for et klimavennlig liv for de som skal bo i boligene. Blant annet ved å gjøre vårt for å sikre at behovet for egen bil reduseres til et minimum, sier Aglen.

Likestiller klimamålene med de økonomiske

Han mener de hverken mangler kunnskap, teknologi eller de praktiske løsningene som trengs for å redusere klimagassutslippene frem mot 2030, men sier de trenger å sikre at de faktisk leverer boliger som benytter denne kunnskapen.

– Derfor likestiller vi nå våre klimamål med våre økonomiske mål. Nå må virksomheten følge opp Parisavtalen, og vi har satt oss mål om at de boligene vi byggestarter i 2025 har prosjektert for 40 prosent klimagassreduksjon, sammenlignet med de boligene vi ferdigstilte i 2015, sier Aglen.

Høyere klimaforventninger fra kundene

– Vi har lenge hatt tydelig mål om boliger i produksjon og økonomiske resultater. Disse målene er virksomheten vant til å omsette på alle nivåer fra selskapet strategi til de personlige handlingsplanene for hver enkelt ansatt. Nå starter vi opp prosessen med å sikre at også reduksjon av CO2 gjenspeiles i virksomheten på samme måte, sier Aglen.

Nordr opplever i dag et tydelig skifte i forventningene fra sine kunder. Ifølge Aglen har klimaspørsmål gått fra å være noe kunden ikke har hatt et bevisst forhold til, til en forventing om at de som boligutvikler har full kontroll og leverer i henhold til samfunnets forventninger og forpliktelsene som følger av Parisavtalen.

Opphav og kilder: Nordr

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.096