23948sdkhjf

Transport på høyt nivå: Ny tid for utskiping av kalk fra Verdal havn

Årlig hentes det ut om lag 1,5 millioner tonn kalk fra Tromsdalen i Verdal. Forekomsten er anslått til 7,5 mrd. tonn totalt. Dette gjør forekomsten i Tromsdalen til en av Europas viktigste kalksteinsforekomster, og til en av Norges viktigste mineralske ressurser.

TUNGT FRA VEI TIL SJØS: Da produksjonen økte, ble den gamle utskipingskaien på Verdal havn for liten.

2017 etablerte Verdalskalk og Norcem selskapet Kalkkaia AS, og inngikk en langsiktig avtale med Trondheim Havn IKS om utbygging, leie av kai og areal til drift av et nytt utskipningsanlegg. 

 - Kalkkaia er et eksempel på hvordan kommune, havn og industri har jobbet sammen over  for å realisere ambisjonene om å utvikle lokalindustri og styrke sjøtransporttilbudet til regionen. Samfunnets vekst og behov for økt godstransport kan løses ved at mer gods går sjøveien. Det betyr mindre klimautslipp per tonnkilometer, mindre veislitasje og mindre kø på riksveinettet, sier Knut Thomas Kusslid (bildet), direktør i Trondheim Havn IKS.

100.000 kubikkmeter masse 

Trondheim Havn var byggherre og har stått for mudring av 100 000 m3. masser, utbygging av 23 daa nytt land og ny kai.

I tillegg er også innseilingen endret for å gi bedre adkomst for større skip.  Den totale investeringen var på nærmere 200 millioner kroner. Av dette utgjør kostnadene til kai- og lagerområde ca. 120 millioner kroner og lasteanlegget 80 millioner kroner.    

 - Vi skal legge til rette for vekst og konkurransekraft til havnas kunder. Her tilrettelegger vi for en stor utskiping av kalk fra Tromsdalen, det er et stort anlegg som tar imot skip som kan laste opptil 60 000 tonn per skip, sier Kusslid.

 Lokale ringvirkninger

Utbyggingen er ikke bare viktig for kalkindustrien, men også annen industri- og næringsliv i Verdal.

Hvert tonn kalkstein som tas ut i Tromsdalen bidrar med drøyt 70 kr. i verdiskaping lokalt.   I dag er om lag 100 ansatte tilknyttet kalkvirksomheten, og hver arbeidsplass skaper videre 2 - 4 arbeidsplasser i lokalsamfunnet. 

- Investeringen i kalkkaia viser at vi har langsiktige aktører som ønsker økt verdiskaping av kalkressursen i Tromsdalen. Økt volum på sjøtransport er viktig for en kommune som har Norges tredje største industripark nært sjøen, sier Pål Sverre Fikse, ordfører i Trondheim kommune.

Hundreårshorisont!

Globalt står sementindustrien for 5 -7 prosent av de totale CO2-utslippene.

Det nye utskipningsanlegget har kapasitet til skip opptil 60 000 dwt. og kan derfor transportere mer kalk med færre anløp. Det vil gi lavere klimaavtrykk per transporterte tonn kalkstein. 

- Dette er det første byggetrinnet og skal tåle inntil 3 – 4 millioner tonn kalk i året, og så har vi mulighet for å bygge ut ved behov og en plan i Tromsdalen som tilrettelegger for uttak på 10 millioner tonn kalk i året i en hundreårshorisont, forklarer Håkon Mork, prosjektansvarlig for Kalkkaia AS.

På sikt vil det også være aktuelt å bygge transportbånd fra Tromsdalen til utskipningsanlegget på Verdal havn.

Skip på LNG 

De største skipene som går i fast rute mellom Verdal og Brahestad i Finland har byttet ut tradisjonelt drivstoff med LNG, og har med det redusert CO2-utslipp med 30 % sammenliknet med ordinære skip på tungolje.   

Nå skal Norcem, i samarbeid med Felleskjøpet, også i gang med å bygge verdens første hydrogendrevne bulkskip som skal i drift fra medio 2023. Verdalskalks morkonsern Franzefoss Minerals deltar i et tilsvarende samarbeidsprosjekt for å bygge ammoniakkdrevne bulkskip.   

Det stasjonære utskipningsanlegget på Verdal havn er 100 % elektrisk drevet, mens de mobile materne har hybrid drift vil ha helelektrisk drift under lasting av skip til kai. Over nyttår mottar også Verdalskalk sin første dieselelektriske hjullaster som vil benyttes på anlegget.   

Kilde: Trondheim havn med pressemelding

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.093