23948sdkhjf

Betong til folket: To foreninger blir til én – skal kommunisere bedre

Byggutengrenser og FABEKO slår seg sammen til Betongfokus med mål om å inspirere byggherrer, arkitekter, rådgivere og entreprenører til å ta i bruk innovative og bærekraftige byggesystemer i betong.

De to foreningenes ekstraordinære generalforsamlinger i slutten av november vedtok å slå seg sammen til foreningen Betongfokus fra 1. januar 2022.

– Byggutengrenser og Fabeko har i mange år hatt et godt samarbeid. Vi mener likevel det vil være positive synergier ved å slå sammen organisasjonene. Målet er å kombinere Fabekos kompetanse innen teknikk og miljø med Byggutengrensers kompetanse innen kommunikasjon. På denne måten vil vi bidra til å synliggjøre de nye, flotte og bærekraftige betongløsningene, sier Lars H. Børrud, styreleder i FABEKO og snart også i Betongfokus.


Lars H. Børrud er glad for å kunne etablere Betongfokus og gjennom dette bygge videre på det gode arbeidet som gjennom mange år er gjort av både Fabeko og Byggutengrenser, forteller han. Foto: FABEKO

Formidling av kompetanse

Utviklingen i betongbransjen går fort og det er utfordrende å nå ut med tilstrekkelig informasjon til alle ledd i byggeprosjektene. Foreningene ser at kravene til kompetanse hos bestiller stadig blir høyere samtidig som kompleksiteten i byggeprosjektene øker. Dette gjelder også for betong.

– Sammen med medlemmene vil vi knytte oss nær byggherrer, arkitekter, rådgivere og entreprenører for å sikre formidling av ny kompetanse. Målet med Betongfokus er også å styrke synligheten blant politikere, myndigheter og andre som setter overordnede rammer for bygging. Vi gjør dette for å åpne opp for innovasjon slik at alle byggematerialer får konkurrere på like vilkår, fastslår Børrud.

Børrud uttaler videre at Betongfokus fortsatt vil jobbe for å vise betongen fram på faglig god måte med de tekniske og miljømessige egenskapene som materialet har. Det er imidlertid viktig å dreie kommunikasjonen over til å bruke ord og begreper som mottakerne lett forstår.

– Her har vi nok mye å lære av andre, vi er jo hovedsakelig teknikere i hodet og har lett for å bruke vårt eget stammespråk. Det gjelder nok de fleste som jobber i betongbransjen og vi vil gjerne samarbeide med de andre bransjeorganisasjonene for å sikre at folk forstår oss, sier styrelederen.

Betongfokus

Det er valgt et nytt navn på foreningen for å framheve hvem vi representerer når vi kommunisere med med grupper som i dag ikke kjenner Byggutengrenser eller FABEKO.

Samarbeid med andre

Oppgaven med å formidle kompetanse og ny informasjon vil Betongfokus dele med bedriftene og andre bransjeorganisasjoner. Det er naturlig for Betongfokus å samarbeide med Betongelementforeningen, BASAL, Norsk Betongforening og andre.

Nytt styre

Fra sammenslåingen og fram til første ordinære årsmøte våren 2022, vil styret i Betongfokus bestå av styremedlemmer fra de to sammenslåtte foreningene. Dette er gjort for å sikre en god prosess i utformingen av oppgavene i Betongfokus. Det nye styret vil nå etablere de administrative delene av Betongfokus som fra 1. januar vil ha fire medarbeidere.
Lars H Børrud fra Skedsmo Betong ble valgt som styreleder i Betongfokus med John Sunde fra Norcem som nestleder.

Norsk fabrikkbetongforening

Norsk fabrikkbetongforening vil inntil videre bli videreført som egen forening med eget styre slik som i dag. I perioden fram mot begge foreningenes ordinære årsmøter våren 2022, vil oppgavene for Norsk fabrikkbetongforening bli presentert for å supplere aktivitetene i Betongfokus.

Opphav og kilder: FABEKO

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.065