23948sdkhjf

Storo-lokket, som har over 50.000 biler i døgnet, må på rehab

Det tungt trafikkerte Storo-lokket ble åpnet i 1994 og har to løp med to gjennomgående kjørefelt i hver retning. Nå må det på rehab.

ÅDT gjennom tunnelen, som er 135 meter lang, er ca. 51.400 (2020), ifølge Statens vegvesen. Rehabiliteringen skal gjøres i løpet av ca 11 måneder. Fisten for å delta er 1. februar 2022.

Over tunnelen er det et signalregulert vegkryss og to trikkespor. I tillegg er det en bru over T-banen like sørvest for tunnelen. Det er en parallell gang- og sykkelveg på sørvestsiden av tunnelen. Storolokket har i tillegg til selve betongkulverten to ramper på vestsiden og to ramper på østsiden hvor det er en langsgående mur mellom rampene og hovedløpet på Ring 3.

Nattarbeid

Arbeidene som skal utføres består i hovedtrekk av brannbeskyttelse, utskifting av kabelbruer og belysning, etablering av ventiler for håndtering av vaskevann, utbedring av skadet betong og etablering av skilt og master/portaler i dagsonen. Arbeidene er planlagt utført som nattarbeid.

Rv. 150 Storo - Rehabilitering av Storolokket:

 • Reparasjon av betong.
 • Injisering av riss med kalkutfelling i tak
 • Fjerning av støyabsorbenter
 • Etablering av brannbeskyttelse
 • Utskifting av kabelbruer
 • Utskifting av belysning
 • Utskifting av tavle i teknisk rom
 • Utskifting av kumlokk og rammer i trekkekummer med lokk av betong
 • Utskifting av kumlokk og rammer for vann- og avløpskummer
 • Reparasjon av skulder
 • Utskifting av enkelte skilt og master/portaler i dagsonen
 • Etablering av variable fartsgrenseskilt i dagsonen

Kilde: Statens vegvesen

KLIKK for alle artikler i Anbud oppdrag kontrakter.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.094