23948sdkhjf

Havarikommisjonen melder: Varsel om sikkerhetskritisk forhold, temaundersøkelse om svingskiver

Trallefall i fokus: Statens havarikommisjon har sendt et varsel om sikkerhetskritisk forhold til Statens vegvesen etter en temaundersøkelse av hendelser med semivogntog hvor semitilhenger har løsnet fra trekkvogn under transport.

TUNGT OG TRALLEFALL: De tekniske undersøkelsene så langt har identifisert en felles skadetype som påvirker svingskivens låsemekanisme og dens mulighet for sikker tilkobling, melder Havarikommisjonen i dag.

Skaden er synlig og forholdsvis enkel å oppdage. SHK vurderer dette funnet som så viktig for trafikksikkerheten at det er sendt et varsel om sikkerhetskritisk forhold til Statens vegvesen.

Kommisjonen tok saken

Tungt.no hadde i en lengre periode fokus på problemstillingen hvor semitrailere mister kontakt med svingskiven, og dermed faller av i fart. Problemstillingen ble luftet med Havarikommisjonen, og det er gledelig å se at dette kan ha bidratt dette resultatet.
Les vedlegget med illustrasjon av svingskiveproblemene her

Vi siterer kommisjonen videre:

Temaundersøkelse 

Hvert år mister et 20-talls vogntog semitilhengeren i fart under transport på offentlig vei. Selv om ingen personer har omkommet i disse hendelsene, er skadepotensialet ved slike hendelser stort, og de kan medføre både fatale personskader og store materielle skader.

SHK vil i denne temaundersøkelsen se nærmere på hvilke tekniske og operasjonelle faktorer som medvirker til at disse hendelsene oppstår. Aktuelle læringspunkter både for produsenter, påbyggere, lastebilverksteder, kontrollmyndigheter, transportvirksomheter og yrkessjåfører vil identifiseres.

Temaundersøkelsen inkluderer fire hendelser som inntraff i perioden september 2019 til januar 2022, hvorav den siste hendelsen oppstod i Rælingstunnelen ved Lillestrøm den 3. januar 2022.

SHK har så langt foretatt tekniske undersøkelser av tre ulike svingskivetilkoblinger fra tre ulike hendelser hvor semivogntog har mistet tilhengeren under transport.

De tekniske undersøkelsene ble gjennomført i SHKs lokaler med bistand fra importør av svingskiver, BPW Hofstad AS. Hensikten med de tekniske undersøkelsene har vært å finne mulige tekniske og operasjonelle årsaksfaktorer til at semitilhengere faller av trekkvogner under transport.

De tekniske undersøkelsene så langt har identifisert en felles skadetype som er av en slik art at SHK ser behov for å informere Statens vegvesen som kontrollmyndighet om forholdet (se Varsel om sikkerhetskritisk forhold SHK nr. 2022/01).

Dermed kan Statens vegvesen, før SHKs undersøkelse er avsluttet, iverksette nødvendige tiltak i påvente av undersøkelsens endelige resultater.  

Alle svingskivene som SHK har undersøkt har hatt en type skade som påvirker låsemekanismen og dens mulighet for en sikker tilkobling. Denne type skade gir også mulighet for en «falsk» låsing, det vil si at den kan gi føreren et inntrykk av å være i sikker lås. Låsehandtaket beveger seg inn, men ikke helt i låst posisjon.

Skaden er av en slik art at den innledningsvis ikke nødvendigvis skader selve låsemekanismen, men denne utvikler seg ved belastning under normal transport. Dermed får selve låsemekanismen en økende skadegrad som til slutt kan svikte helt, hvis låsehandtaket ikke har kommet i låst posisjon.

Videre er det et fellestrekk at denne skaden kan oppdages visuelt ved forholdsvis enkle rutiner, før den utvikler seg til mer eller mindre alvorlige hendelser og ulykker.

SHK mener at denne skadetypen kan avdekkes både av førere, bileiere, verksteder og ved periodisk kjøretøykontroll (PKK) når en vet hva man skal se etter. Videre påpeker SHK viktigheten av at brukermanualen til produsenten følges ved til- og frakopling av semitrailer.

SHKs anbefalinger til Statens vegvesen som kontrollmyndighet er følgende:

  • Det bør innføres rutiner som sikrer at merket område (se vedlegg) på svingskivens overside med jevne mellomrom rengjøres og visuelt inspiseres.
  • Ved avdekket slitasjemerke, bulk, skade eller sprekkdannelse i merket området (se vedlegg) bør det ilegges bruksforbud inntil eventuell skade på undersiden kan verifiseres.
  • Sleidevangen for låsekilen bør alltid visuelt inspiseres ved periodisk kjøretøykontroll (PKK).
  • Det bør gis informasjon til verksteder og bileiere/operatører om denne type skader. Sjåføren kan selv ved enkle hjelpemidler avdekke skade før dette leder til hendelser og ulykker.

Skaden og dens deteksjonsmulighet er vist i vedlegget - KLIKK HER

Fire uhell undersøkt, kun ett merke

SHK har foreløpig kun mottatt varsler og undersøkt svingskiver av merke Fontaine, men grunnet konstruksjonslikhet hos de forskjellige produsentene er det grunn til å anta at den aktuelle skadetypen vil kunne avdekkes også for andre merker.

En utvidelse av sleidevangen er en skade som vil utvikle seg av seg selv, og bør innebære et bytte av svingskiven. Dette kan etter SHKs vurdering være med på å redusere antall hendelser hvor semitilhenger faller av under transport.

Relevante operasjonelle og tekniske forhold vil bli fulgt opp videre av SHK i temaundersøkelsen.

Oversikten nedenfor viser hvilke hendelser som inngår i temaundersøkelsen. Dato, sted og kort beskrivelse:

11. september 2019 – Lunner 
En semitilhenger falt av trekkvognen under transport ved E16 i Lunner. Ingen personskader.

10. februar 2021 – Gratangen 
En semitilhenger falt av trekkvognen under transport ved E10, Gratangen. Ingen personskader.

1. mars 2021 – Odda 
En semitilhenger falt av trekkvognen under transport inne på et anleggsområde i Odda. Ingen personskader.

3. januar 2022 – Rælingen 
En semitilhenger falt av trekkvognen under transport ved Rv. 159 i Rælingstunnelen. Ingen personskader.

Kilde: Statens havarikommisjon

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.085