23948sdkhjf

Nye Veier om E18 Tvedestrand-Bamble: Ikke et gjennomførbart prosjekt i dag

Kommunenes innspill i høringsperioden alene beløper seg til 3,5 milliarder kroner utover kostnadsrammen.

-Vi skal snu alle steiner for å gjøre dette til et realiserbart utbyggingsprosjekt innen kostnadsrammene og for å øke bærekraften i prosjektet, forklarer plandirektør Asbjørn Heieraas i en pressemelding fra Nye Veier.

3,5 milliarder kroner over rammen

Summen av innkomne merknader og innsigelser på det foreliggende planforslaget viser at det ikke er tilslutning til forslaget som det foreligger. Rammen for prosjektet er 11, 3 milliarder kroner i tråd med den vedtatte bompengeproposisjonen. Kommunenes innspill i høringsperioden alene beløper seg til ytterligere om lag 3,5 milliarder kroner utover kostnadsrammen. I tillegg kommer innspill og innsigelser fra øvrige aktører og myndigheter.

- Dette betyr at vi per i dag ikke har et gjennomførbart prosjekt, kommenterer Heieraas.

De nærmeste 5-8 månedene skal Nye Veier sammen med rådgiver Sweco jobbe med verdioptimalisering av prosjektet slik at det blir økonomisk realiserbart og at bærekraften i prosjektet øker.

Gjenbruk av eksisterende vei

Nye Veier skal derfor vurdere mulighetene for mer gjenbruk av eksisterende vei. Videre skal det gjennomføres en verdianalyse på eksisterende reguleringsplanforslag.

Dette innebærer å vurdere muligheter for kostnadsreduksjoner og opprettholde nytten for trafikantene i form av redusert reisetid og økt trafikksikkerhet.

- Til slutt skal vi vurdere merknadene og innsigelsene på eksisterende reguleringsplanforslag. Særlig på dette siste punktet trenger Nye Veier drahjelp og oppfordrer kommunene og øvrige myndigheter til å være løsningsorienterte, sier Heieraas.

Tre år til vedtak?

Verdioptimaliseringen er avhengige av grundige og gode utredninger, og det er usikkert hva som blir løsningen. - Det er derfor med en viss grad av usikkerhet at vi anslår 2-3 år før det kan foreligge et reguleringsplanvedtak, sier Heieraas.

Opphav og kilder: Nye Veier

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094