23948sdkhjf

E6 Helgeland kan ferdigstilles

I går slapp samferdselsminister Jon-Ivar Nygård nyheten om at de to siste strekningene i prosjektet E6 Helgeland skal bygges.

Det betyr utlysning om kort tid og Statens vegvesen har satt av drøyt 500 millionerkroner til de to parsellene:

– Strekningene er stort sett ferdig planlagt og kan utlyses om kort tid. Behovet for ny veg er betydelig og nå kan vi endelig bygge siste del av dette store prosjektet, sier prosjektleder for E6 Helgeland, Bård Nyland.

Gjennom nye fullmakter kan Statens vegvesen selv velge å bygge ut enkelte mindre prosjekt til under 1 milliard kroner, når behovet for bedre trafikksikkerhet og framkommelighet er ekstra stort.  Penger til byggingen hentes ved å omdisponere penger fra prosjekt som ble billigere enn beregnet. Og ved å låne ledige penger fra prosjekt som har fått finansiering, men som av ulike grunner må utsettes, eller ut i en lang anbudsprosess før de kan bygges.

– På denne måten får vi satt mer penger i arbeid uten at det må bevilges mer. Det er en mer fleksibel og effektiv bruk av fellesskapets ressurser. Totalt får vi faktisk mer veg for pengene, sier direktør for utbygging i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik.

De nye fullmaktene er blant annet etablert for å unngå at bevilgede penger blir stående uvirksom på vegvesenets konto i påvente av at prosjektet de er øremerket til skal kunne bygges.

Lokal glede

E6 Flyum–Lille Majavatn og E6 Trøndelag grense–Majahaugen var opprinnelig to opsjonsstrekninger på til sammen 9,7 kilometer i vegutviklingskontrakten E6 Helgeland sør. I 2018 ble de tatt ut av kontrakten fordi det ikke var nok penger i prosjektet til å bygge dem.

Nesten bare 90 sone

Når de siste to strekningene står ferdig har Statens vegvesen siden oppstarten i 2015 bygd og utbedret 142 kilometer ny vei gjennom Helgeland. Av dette vil hele 120 kilometer være 90 sone. E6 fra Nordland grense til nord på Saltfjellet vil da med få unntak ha gjennomgående god eller høy standard. Totalt vil det bli brukt 9 milliarder kroner på E6 Helgeland, fra Saltfjellet til Trøndelag grense.

Opphav og kilder: Statens vegvesen

KLIKK for alle artikler i Anbud oppdrag kontrakter.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.068