23948sdkhjf

Største barrieren er at det mangler ladeinfrastruktur til tungtransport

Oslos anlegg og byggeplasser skal være utslippsfrie innen 2025, men det er fortsatt utfordringer knyttet til store anleggsmaskiner og tungtransport.

Utviklingen mot utslippsfrie bygge- og anleggsplasser går i et høyt tempo. Men det gjenstår noen barrierer og utfordringer, viser en ny rapport fra SINTEF:

Ifølge Oslo kommunes klimastrategi skal alt bygge- og anleggsarbeid på oppdrag fra kommunen være utslippsfritt i 2025. 

For tre år siden fantes ikke store elektriske anleggsmaskiner. Nå har mer enn 30 ulike byggeplasser i Oslo tunge utslippsfrie anleggsmaskiner i arbeid. Over 20 ulike typer utslippsfrie maskiner og kjøretøy er i bruk på kommunens byggeplasser.

Og resultatet? Mindre støy, mindre forurensning, bedre luftkvalitet og bedre arbeidsmiljø, viser en kartlegging gjennomført av SINTEF.

SINTEF har på oppdrag fra Oslo kommune gjennomført en erfaringskartlegging av utslippsfrie bygge- og anleggsplasser i kommunens prosjekter. Rapporten Erfaringskartlegging av krav til utslippsfrie bygge- og anleggsplasser ser på muligheter, utfordringer, barrierer og løsninger knyttet til strømforsyning, utslippsfrie anleggsmaskiner og lastebiler og ladelogistikk.

Fortsatt utfordringer knyttet til store anleggsmaskiner

Kartleggingen viser at det er uproblematisk med mindre elektriske maskiner og utstyr, men at det fortsatt gjenstår noen utfordringer knyttet til strømforsyning og ladelogistikk når flere, store anleggsmaskiner opererer samtidig.

– Den største barrieren er at det kan være vanskelig å benytte seg av utslippsfrie løsninger til tungtransport når det mangler nok ladeinfrastruktur til tungtransport i Oslo-regionen, og at det da i stedet benyttes biodrivstoff eller fossilt drivstoff, forteller SINTEF-forsker Marianne Kjendseth Wiik.

I tillegg er det fortsatt få tilgjengelige elektriske anleggsmaskiner og lastebiler, samtidig som etterspørselen er høy. I noen tilfeller er det problematisk med provisoriske strømforsyningsløsninger, noe som kan føre til logistikkutfordringer på byggeplass.

Større behov for samhandling

Det er også identifisert flere muligheter og løsninger. Disse handler blant annet om hvordan man kan tilpasse arbeidsrutiner og ladeløsninger til en utslippsfri byggeplass, og hvordan man kan få til en mer effektiv lokal utnyttelse av masser for å redusere transportbehovet.

– Større behov for samhandling og dialog i en tidlig fase mellom kommune og leverandører, men også med strømleverandører har blitt tydelig gjennom prosjektet, sier Kjendseth Wiik.

SINTEF er også i gang med et oppfølgingsprosjekt for Oslo kommune, hvor det skal gjennomføres en konsekvensutredning av utslippsfri byggeprosess i Oslo. Her skal man blant annet se på energi- og effektbehov, samt merkostnad knyttet til elektriske anleggsmaskiner og kjøretøy.

Kilde: SINTEF

KLIKK for alle artikler i Tungt og fossilfritt.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.141