23948sdkhjf

Anbud ute: Drift og vedlikehold av riksvegene i Nord-Troms, Alta og Kautokeino

Kontrakten omfatter 537 kilometer veg, gjennom Storfjord, Kåfjord, Nordreisa og Kvænangen i Nord-Troms til bommen mot Sennalandet øst for Alta i Finnmark. I tillegg kommer E45 fra Alta gjennom Kautokeino til riksgrensen mot Finland. 55 av kilometerne er gang- og sykkelveg.

TUNG KONTRAKT: Entreprenøren som vinner denne tunge kontrakten vil ha ansvar for brøyting og løpende vedlikehold av vegene fra 1. september i år og fram til 2027.

– Dette er en kontrakt med varierte utfordringer – fra bytrafikk i Alta til høyfjellsproblematikk over Kvænangsfjellet. Vegstandarden varierer også fra ny høystandardveg på E6 vest for Alta til krevende partier som E6 Olderdalen-Langslett samt Kløfta på E45, sier ansvarlig for konkurransen, Karl Martin Eriksen i Statens vegvesen.

På selve Kvænangsfjellet blir det dessuten store endringer i perioden, når en del av vegen skal legges i tunneler.

Større og lengre kontrakter

Tidligere var området omfattet av fem vegkontrakter: Nord-Troms, Langfjorden, Alta, Masi og Kautokeino. Statens vegvesen har valgt å samle alle riksvegene i området i en felles kontrakt.

Regionreformen innebærer at fylkeskommunen har ansvaret for kontrakter for drift og vedlikehold på fylkesvegene.

I tillegg til at den nye kontrakten er større i geografisk utstrekning, blir varigheten lengre. Den nye kontrakten gjelder i fem år, og kan forlenges med inntil tre nye år dersom partene er enige om det. I tillegg har Statens vegvesen opsjon på ytterligere ett år.  

Kontrakten trer i kraft 1. september 2022.

Nye krav til klima og miljø

Statens vegvesen har skjerpet kravene til miljø og reduserte klimautslipp i alle kontrakter. Entreprenøren må derfor ta i bruk kjøretøy og maskiner med lavere utslipp, og det skal rapporteres på drivstoff og energiforbruk.

Det settes strengere krav til avfallshåndtering, inkludert slam fra tunnel og strøsand fra vegen, og entreprenøren belønnes for gjenbruk av skilt.

Kontrakten finnes i Databasen for offentlige innkjøp, Doffin, fra i dag, og fristen for å levere tilbud er 17. mars.

Kilde: Statens vegvesen

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.078