23948sdkhjf

Stort europeisk forskningsprosjekt: Skal gjøre AGV-er «intelligente»

Hele 46 partnere fra 13 europeiske land deltar i det store forskningsprosjektet IMOCO (Intelligent Motion Control). Hensikten er å utvikle teknologi som gjør at autotrucker kan analysere og «forstå» omgivelsene slik at de blant annet også kan reagere på bevegelige hindre.

Det endelige målet er at autotrucker skal kunne navigere seg rundt alle typer hindringer ved hjelp av kunstig intelligens, avanserte sensorer og kommunikasjon.

Det er ikke bare i bilindustrien hvor hundre prosent autonom kjøring er et mål. Førerløse transportbærere blitt brukt på lagre og i produksjonsmiljøer helt siden 1950-tallet, men i starten var navigasjonen basert på permanent installerte faste styreskinner. Den avanserte sensorteknologien som brukes i dagens rutenett-, laser- og konturnavigasjon har i betydelig grad økt frihetsgraden for truckene. Ikke desto mindre er det fortsatt mangel på kritiske funksjoner som gjør at truckene virkelig kan bevege seg fritt og oppdage hindringer uten innblanding fra mennesker og fremfor alt uten å risikere kollisjoner, opplyser KION Group, som deltar i forskningsprosjektet med datterselskapet STILL.

Nødvendig med svært sensitiv sensorteknologi

Selv om det er blitt standard at en AGV gjenkjenner en statisk hindring og bremser, er full autonom kjøring fortsatt en fremtidsvisjon. Men ifølge IMOCO vil det snart bli virkelighet. Til dette formålet ble det definert fire scenarier innenfor forskningsprosjektet som er preget av digitale tvillinger og AI-prinsipper (maskinlæring/dyplæring): Intelligent navigasjon, henting av godset, transport og avlevering på destinasjon. Ved å bruke AI og avanserte sensorer og kommunikasjon, er målet å la trucker kunne bevege seg rundt i lagre eller produksjonshaller helt autonomt, unngå hindringer og navigere seg rundt dem.

For å kunne oppdage både faste, bevegelige og dynamiske objekter vil truckene være avhengig av svært sensitiv sensorteknologi i form av laserskannere, kameraer eller radar. I tillegg må de benytte AI til å «forstå» omgivelsene, kunne registrere endringer og klassifisere objektene.

STILL bidrar med godt utgangspunkt

IMOCO-prosjektet skal avsluttet mot slutten av 2024 og er støttet økonomisk av både det tyske departementet for utdanning og forskning og av EU med forskningsinkubatoren ECSEL (Electronic Components and Systems for European Leadership). Hele 46 partnere fra 13 land deltar i prosjektet. Fra tysk side ledes det av STILL som blant annet bidrar med testfasiliteter og ordreplukktrucken OPX iGo neo.
Ifølge Ansgar Bergmann (bildet), ansvarlig for IMOCO-prosjektet i KION Group, ligger den trucken allerede nær målet til prosjektet. OPX iGo neo opererer allerede autonomt i reolgangen, oppdager og forstår miljøet og utleder passende handlinger fra det. Selv om den ennå ikke kan forlate reolgangen helt autonomt og navigere gjennom resten av lagerområdet, og heller ikke planlegge optimale veier, mener Bergmann at trucken har vært et ideelt utgangspunkt for prosjektet.

Opphav og kilder: KION Group, IMOCO4.E, STILL

KLIKK for alle artikler i Truck i fokus.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.109