23948sdkhjf

Signerte for 20 milliarder i Norgeshistoriens største samferdselskontrakt

Kontrakten ble riktignok tildelt i fjor, men det er først nå at OPS-kontrakten for Sotrasambandet med Sotra Link AS er signert.

STORT OG TUNGT: Kontrakten for Sotrasambandet ble tildelt i september fjor.

Da ble det bestemt at Sotra Link AS skal finansiere, prosjektere, bygge, drifte og vedlikeholde veganlegget i 25 år etter trafikkåpning i 2027.  

Men nå har etter det vi erfarer vegdirektør Ingrid Dahl Hovland også signert kontrakten på vegne av Statens vegvesen.  

– Både kontraktsverdi, kontraktsform og kompleksitet er eksepsjonell, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i en pressemelding fra Statens vegvesen. Hun opplyser samtidig at anleggsarbeidet kommer i gang for fullt fra neste år.

Kontrakten er den største enkeltkontrakten som er inngått av Statens vegvesen opp gjennom alle tider, og den største kontrakten som ble tildelt i EU i 2021.

Totalrammen for prosjektet er 23,1 milliarder 2022-kroner, inklusive forberedende arbeider som har pågått siden 2018. Byggetiden er fem år.  

OPS-selskapet Sotra Link AS er eid av tre internasjonale selskaper:

  • Den australske investeringsbanken Macquarie Group Ltd, med hovedkontor i Sydney har 70 prosent eierandel.
  • Det Sør-Koreanske byggingeniørfirmaet SK ecoplant Co. Ltd har 20 prosent eierandel.
  • Det italienske industrikonsernet WebuildS.p.A er inne med 10 prosent ​på eiersiden.  

Om prosjektet: 

  • I Prop. 1 S (2014–2015) ble det varslet at regjeringen ville be Statens vegvesen om å starte planlegginga av tre prosjekt for gjennomføring som OPS-prosjekter.  Rv 555 Sotrasambandet var ett av disse.  
  • Nytt Sotrasamband omfatter bygging av 9,4 km firefelts vei fra kryss med fv. 562 ved Storavatnet i Bergen til kryss med fv. 561 ved Kolltveit i Øygarden kommune, hvor av 4,6 kmveg i toløps-tunnel. Prosjektet inkluderer også ny firefelts bru på om lag 900 meter, med separat gang- og sykkelvei.
  • Det nye vegsystemet får egne felt og ramper for kollektivtrafikk, samt gang- og sykkelveg. Det skal bygges ny innfartsparkering og kollektivterminaler på Straume og Storavatnet. Også tre mindre bruer inngår i prosjektet. 

Arbeidsfellesskapet som skal bygge Sotrasambandet består av spanske FCC (35%), italienske Webuild (35%) og Sør-Koreanske SK ecoplant (30%), med bistand fra de norske rådgiverbedriftene Multiconsult og Norconsult samt sveitsiske PINI.Drift og vedlikehold vil bli utført av det ungarske selskapet Intertoll.  

KLIKK for alle artikler i Anbud oppdrag kontrakter.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.094