23948sdkhjf

Driftskontrakt i Nord: Anlegg Nord AS ligger 92 millioner under neste tilbud

Fire entreprenører har meldt sin interesse for å drifte veiene i Nord-Troms, Alta og Kautokeino. Alta-firmaet Anlegg Nord AS leverte det laveste tilbudet.

Det skiller 92 millioner kroner på det laveste og nest laveste tilbudet, fra det laveste til det dyreste skiller det svimlende 262 millioner kroner:

Kontrakten vil gjelde fra 1. september 2022 og fem år framover. Den omfatter 537 kilometer veg gjennom Storfjord, Kåfjord, Nordreisa og Kvænangen i Nord-Troms, og fram til bommen mot Sennalandet øst for Alta i Finnmark. I tillegg kommer E45 fra Alta gjennom Kautokeino til riksgrensen mot Finland. 55 av kilometerne er gang- og sykkelveg.

Tilbudene:

Anlegg Nord AS: 468.203.495 kr
Veidekke Industri AS: 560.579.700 kr
Presis Veidrift AS: 581.922.560
Mesta AS: 730.658.470

- Vi er godt fornøyd med konkurransen, sier byggeleder Karl Martin Eriksen i Statens vegvesen.

Fra by til høyfjell

Entreprenøren som vinner anbudet har ansvar for helårlig løpende drift og vedlikehold av vegene.

– Dette er en interessant kontrakt med varierte utfordringer – fra bytrafikk i Alta til høyfjellsproblematikk over Kvænangsfjellet. Vegstandarden varierer også fra ny høystandardveg på E6 vest for Alta til krevende partier som E6 Olderdalen-Langslett og Kløfta på E45. På selve Kvænangsfjellet blir det store endringer i løpet av perioden, når deler av strekningen blir lagt i tunneler, sier Karl Martin Eriksen.

Større og lengre kontrakter

Tidligere var det aktuelle området omfattet av fem vegkontrakter: Nord-Troms, Langfjorden, Alta, Masi og Kautokeino. Statens vegvesen har valgt å samle alle riksvegene i området i en felles kontrakt. Regionreformen innebærer at fylkeskommunen har ansvaret for kontrakter som gjelder drift og vedlikehold på fylkesvegene.

I tillegg til at den nye kontrakten er større i geografisk utstrekning, kan varigheten bli lengre. Den nye kontrakten gjelder i fem år, og kan forlenges med inntil tre nye år dersom partene er enige om det. I tillegg har Statens vegvesen opsjon på ytterligere ett år. 

– Nå skal vi gjennomgå og kontrollregne på tilbudene. Vi tar sikte på å undertegne kontrakt i april, sier Karl Martin Eriksen.

Nye krav til klima og miljø

Statens vegvesen har skjerpet kravene til miljø og reduserte klimautslipp i alle kontrakter. Entreprenøren må derfor ta i bruk kjøretøy og maskiner med lavere utslipp, og det skal rapporteres på drivstoff og energiforbruk. Det settes strenge krav til avfallshåndtering, inkludert slam fra tunnel og strøsand fra vegen, og entreprenøren belønnes for gjenbruk av skilt.

Kilde: Statens vegvesen

KLIKK for alle artikler i Anbud oppdrag kontrakter.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.312