23948sdkhjf

Lyst ut: Delkontrakt med riving og bygging av ny Grøndalselv bru på E6 nord for Grong

Det meste av E6 fra Grong til Nordland grense skal oppgraderes til 90 sone - her er vegvesenets utlysning av ny delkontrakt for bru- og vegbygging.

Bygging av ny Grøndalselv bru, utbedring av noen mindre bruer, samt utbedring og utvidelse av eksisterende E6 på to strekninger i Nord-Trøndelag. Dette er noe av innholdet i oppdraget Statens vegvesen nå har lyst ut en ny anbudskonkurranse på strekningen Skavmoen- Fjerdingen og Grøndalselv-Trones. 

Noe for alle

Oppdragets størrelse og varierende innhold samsvarer med typen byggeoppdrag de norske bransjeorganisasjonene har ønsket seg mer av de siste årene.

– Dette er en spennende totalentreprise som passer som hånd i hanske for norske entreprenørselskap over hele landet. Her er det fullt mulig for både mindre og større entreprenører å løse oppdraget aleine eller i samarbeid med hverandre, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen.

Kort om kontrakten (K3)

  • Ny Grøndalselv bru. Brua blir ca. 65 – 70 meter lang og skal ha en føringsbredde 9 meter.
  • Det skal bygges 900 meter ny E6 (9 m) tilknyttet brua og 670 meter lokalveg.
  • Gamle Grøndalselv bru skal rives. Brua er ca. 40 meter lang og har en bredde på 7,2 meter.
  • Breddeutvidelse på døyt 2 kilometer av E6 nord for Heimly til Tunnsjøelvbrua.
  • Breddeutvidelse av fire kilometer på E6 på strekningen Skavmoen-Fjerdingen.
  • Utbedringer og forsterkinger av Litlfjerdingelvbrua og Tunnsjøelvbrua

Opsjoner

  • Tromselvbrua - Bygging av ny bru med ca. 40 meters lengde og føringsbredde 9 meter, samt riving av gammel bru.
  • Breddeutvidelse og dels ny veg av 3,6 kilometer E6 fra Tunnsjøelvbrua til Trones sør.

E6 Grong–Nordland grense

På E6 fra Grong til Nordland grense skal det utbedres og bygges mest mulig ny veg med asfaltert vegbredde 9,0 m og fartsgrense 90 km/t.

For å oppnå tilfredsstillende standard over lengre strekninger blir en del av midlene i Nasjonal Transportplan (NTP) satt av til utbedringsstrekninger.

I NTP 2022-2033 er E6 Grong–Nordland grense med sine 94 kilometer prioritert som et langt utbedringsprosjekt. I dag er denne delen av E6 tidvis smal og svingete med dårlig bæreevne. Ved hendelser som sperrer veien er det svært lang omkjøringsveg.

Totalt er det i NTP 2022-2033 foreslått å bruke 2917 millioner (2021 - kr) til større utbedringer på denne strekningen. Det legges opp til å bruke 959 millioner kroner i planens første seks års periode 2022-2027 og 1958 millioner kroner fra 2028-2033.

Delprosjektet E6 Fjerdingen-Grøndalselv er under bygging.

Delkontrakt (K3) E6 Grøndalselv bru med tilstøtende veg er utlyst på Doffin 9. mars  2022.

Opphav og kilder: Statens vegvesen

KLIKK for alle artikler i Anbud oppdrag kontrakter.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.109