23948sdkhjf

Vei og Anlegg 2022: Leverandørkonferanse om store nullutslippsmaskiner

Statens vegvesen inviterer i samarbeid med Bane Nor, Nye Veier og Oslo kommune, til leverandørkonferanse under Vei og Anlegg 2022 om store nullutslippsmaskiner.

Biodrivstoff er ikke et tema, når Statens vegvesen inviterer i samarbeid med Bane Nor, Nye Veier og Oslo kommune, til leverandørkonferanse under Vei og Anlegg 2022 om store nullutslippsmaskiner.

Hensikten med konferansen, som mskal holdes fredag 13 mai på Nova Spektrum samtidig med Vei og Anlegg 2022, er å invitere til dialog mellom oppdragsgiverne og bransjen om hvordan man kan realisere betydelige kutt i utslippene frem mot 2030.

De offentlige byggherene ønsker å høre bransjens respons på denne utfordringen.

Statens vegvesen har mål om å halvere klimagassutslippene fra anleggsvirksomheten mot 2030. I regjeringens handlingsplan for fossilfri anleggsplass i transportsektoren er uttesting av fullskala piloter med nullutslippsmaskiner et viktig punkt. 

Holder ikke med små forbedringer

Regjeringen vil bruke krav i offentlige anskaffelser som virkemiddel for å redusere utslippene fra anleggsplassene. Statens vegvesen vurderer at det ikke er mulig å oppnå store nok utslippskutt med de maskinene som er på markedet i dag. Mindre forbedringer på dagens maskiner eller logistikktiltak vil ikke ta oss til målet, og biodrivstoff er ikke et tema på konferansen. 

Konferansen retter seg mot segmentet store anleggsmaskiner.

Vegvesenet ser for seg at dette er maskiner som benyttes til bygging av vei, normalt tyngre enn 40 tonn, men utelukker ikke andre løsninger dersom de er egnet til å gjøre relevante arbeidsoperasjoner, heter det i innbydelsen.

Konferansen er åpen for alle leverandører som ønsker å delta. Andre målgrupper er bransjeforeninger, bedriftsnettverk, forsknings- og utviklingsmiljøer, interesseorganisasjoner, innkjøpere, mv.

Leverandørkonferansen markerer starten på en markedsdialog med oppfølgende 1:1-møter med leverandører, der mulige konsepter presenteres nærmere. Alle presentasjoner som vises sammenstilles og gjøres tilgjengelig som dokumentasjon, sammen med et kort møtereferat.

Leverandørkonferansen arrangeres parallelt med messen «Vei og anlegg», som er Nordens største utstilling av maskiner, verktøy og tjenester til bygg og anlegg.

Opphav og kilder: Statens vegvesen / eu-supply.com

KLIKK for alle artikler i Tungt og fossilfritt.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094