23948sdkhjf

Vant den første E8 Ramfjord-kontrakten: Målselv Maskin og Transport

En sjøfylling med 200.000 kubikkmeter masse er hovedinnholdet i den første av fire kontakter for bygging av E8 gjennom Ramfjord.

I skarp konkurranse med fire andre entreprenører vant Målselv Maskin og Transport AS konkurransen om å få bygge sjøfyllinga ut til brua som skal bygges på ny E8 over Ramfjorden:

Kontrakten har en verdi på ca. 30 millioner kroner. Arbeidet vil starte i april 2022 og ha en varighet på ca. 9 måneder. 

Fakta om prosjektet

Det skal lages en sjøfylling som vil strekke seg fra Ramfjordbruas nordre landkar og videre inn mot land. Total lengde på fyllingen blir ca. 470 meter, og vil bestå av ca. 200.000 kubikkmeter masse. Noe av fyllmassen skal hentes lokalt fra toppen av Leirbakken og i veglinjen, mens resterende masse hentes fra skredtiltak ved Mostad. Deler av fyllingen vil ligge tørt ved lavvann, og må erosjonssikres/plastres mot sjøfronten.

Etablering av landkar for bru ved Mostad

I tillegg til sjøfyllingen ved Leirbakken så omfatter kontrakten også klargjøring for montering av modulbru (JSK) på Mostad. Arbeidet omfatter etablering av anleggsvei fra eksisterende adkomst fra E8 og ned til østlige landkar.

Tre kontrakter til 

  • Kontrakt for skogrydding inngås om kort tid.
  • Kontrakt for støtteforbygning for skredsikring.
  • Hovedkontrakten er bygging av bru over Ramfjorden, veg i dagen og tilhørende konstruksjoner.

- Prosjektet er viktig for å flytte gjennomgangstrafikken ut av den mest bebygde delen av Ramfjord og for å gi Tromsø by en kortere og, raskere og mer trafikksikker innfartsåre sier direktør for utbygging nord i Statens vegvesen, Stein Johnny Johansen.  

Opphav og kilder: Statens vegvesen

KLIKK for alle artikler i Anbud oppdrag kontrakter.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.141