23948sdkhjf

RELOG med overskudd på 1,3 milliarder i fjor

Eiendomsselskapet RELOG, med Reitan Eiendom, Ursus Eiendom og Persson Norge som største aksjonærer, fikk i fjor et resultat før skatt på 1,3 milliarder kroner.

RELOG ble etablert 1. juli 2021 som en videreføring av virksomhetene til NHP Eiendom AS og Login Eiendom AS. Verdien av totale eiendeler er på ca. 14 milliarder.

Login Eiendom startet sin virksomhet i 2011 med fokus på å eie og utvikle distribunalene til REMA 1000 i Norge, mens NHP Eiendom siden 2006 har utviklet eiendom med hovedvekt på byomforming og destinasjonsbygging innenfor industri- og logistikkeiendom.

Store vekstambisjoner

RELOG har store vekstambisjoner og har som målsetning å være en ledende aktør innenfor utvikling og utleie av næringseiendom med hovedfokus på lager, logistikk og lett industri ved sentrale knutepunkt i Norden, heter det i en pressemelding fra Reitan.

Mer en 75 eiendommer

Selskapet har pr. i dag i overkant av 75 eiendommer innenfor lager, logistikk og lett industri, herunder 20 næringsparker. I tillegg har RELOG eiendom innenfor segmentene kjøpesenter, handelseiendom og bytransformasjon. Samlet utgjør dette mer enn 700.000 kvm BTA bygningsmasse og mer enn 5.000.000 kvm tomteareal (inkludert opsjoner). Hovedtyngden av porteføljen er i Norge, men selskapet eier også eiendom i Sverige, Danmark og Finland.

Årlige leieinntekter på mer enn 500 millioner

RELOG fikk i fjor et resultat før skatt på 1,3 milliarder kroner. Leieinntektene til det kombinerte selskapet forventes fremover å øke betydelig fra nåværende årlige «run-rate» som har passert 500 millioner kroner.

– Vi er godt fornøyde med resultatet for året 2021 og vi er optimistiske med hensyn på fremtiden, sier Christian Wist (bildet), daglig leder i RELOG,. Han legger til at den forventede økningen i leieinntektene i stor grad er drevet av selskapets prosjektportefølje som er av betydelig størrelse og som vil sikre RELOG en stabil og god vekst i inntekter og verdier i årene fremover.

En av de større hendelsene i løpet av året fjoråret var transaksjonen med et større porteføljekjøp av eiendommer for ca. 1,3 milliarder med en netto vektet yield på ca. 6 prosent. Porteføljen består av syv eiendommer i Norden innenfor lager, logistikk og lett industri. Transaksjonen var strategisk viktig for RELOG ettersom den økte den geografiske diversifiseringen av eiendomsporteføljen. I tillegg vil denne porteføljen av eiendom med høy kvalitet kombinert med attraktive utviklingsmuligheter støtte opp under de fremtidige vekstambisjonene for selskapet, heter det i pressemeldingen.

Om RELOG

Med virkning fra 1. juli 2021 etablerte RELOG seg som videreføringen av virksomhetene til NHP Eiendom AS og Login Eiendom AS.

NHP Eiendom AS ble etablert i 2006 som Nordiske Handelsparker AS av de midtnorske eiendomsaktørene Reitan Eiendom AS, Ursus Eiendom AS, Persson Norge AS, Heglund Holding AS og Bai AS med fokus på utvikling av handels- og logistikkeiendom. I 2008 endret selskapet navn til NHP AS og i 2011 endret selskapet igjen navn til NHP Eiendom AS samtidig som det ble gjennomført en emisjon i selskapet hvor blant andre Stiftelsen Fritt Ord kom inn som aksjonær.

Login Eiendom AS startet sin virksomhet i 2011 med aksjonærene Reitan Eiendom AS, ØC Holding AS og Bai AS med fokus på å eie og utvikle distribunalene til REMA 1000 i Norge.

RELOGs aksjonærer er Reitan Eiendom, Ursus Eiendom, Persson Norge, Bai, Lyng Gruppen, Heglund Holding, Stiftelsen Fritt Ord og Forstaden. Selskapet har hovedkontor i Trondheim, med kontorer også i Oslo og Sandnes.

Opphav og kilder: Reitan

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078