23948sdkhjf

Ny kontraktsform: Entreprenøren tar reguleringsplanlegging, prosjektering og utbygging

Statens vegvesen og Letnes Entreprenør AS testet ny vegutviklingskontrakt E6 Fjerdingen-Grøndalselv.

Allerede før byggingen er satt i gang hylles kontraktsoformen hvor man lar entreprenøren være i førersetet i reguleringsplanarbeidet. Prosjektet, den 11 kilometer lange parsellen inngår som en del av det nesten ti mil lange utbedringsprosjektet E6 Grong til Nordland grense: 

Entreprenør i «førersetet»

I mars i fjor ble det klart at entreprenørselskapet Letnes Entreprenør AS vant anbudskonkurransen og skal bygge E6 Fjerdingen til Grøndalselv. Kontrakten er en totalentreprise hvor både reguleringsplanlegging, prosjektering og utbygging inngår. Det vil blant annet si at entreprenøren tilbyr å bygge vegen i en foreslått trase, forutsatt at reguleringsplanen for vegen blir godkjent i ettertid.

– Å ha entreprenør i «førersetet» i reguleringsplanarbeidet på denne måten er en ny måte å utvikle og planlegge vegbygging på, sier Johnsen.

Setter i gang etter påske

Grong kommune har vedtatt og godkjent ny reguleringsplan og vegvesenet har fått nødvending avtale om kjøp av grunn langs traseen med største grunneier, Namdalsbruket.

– Det betyr at vi holder vår tidsplan og kan starte arbeider rett over påske. Dette er svært gledelig, ikke minst fordi vi har planlagt og utviklet dette vegprosjekt på en helt ny og effektiv måte, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen.

Mer for pengene

Løsningen Letnes Entreprenør har jobbet frem sikrer også bedre kvalitet på vegen med bl.a. færre avkjørsler. Ny veg skal i hovedsak bygges utenfor dagens E6 slik at trafikken blir minimalt berørt av anleggsdrifta. Trolig gir det også færre overraskelser og færre utfordringer å bygge ny veg, enn å skulle utbedre den gamle.

–  Kontraktsummen på 204 millioner kroner viser også at bygging av ny og bedre veg i alle fall ikke blir dyrere enn å utbedre eksisterende veg, konkluderer Johnsen.

Godkjent plan

Den uvante prosessen har ikke bare vært krevende for entreprenøren, men også for Grong kommune og andre myndigheter. De har måttet jobbe på en annen måte enn før.

– Her må vi berømme både statsforvalteren, fylkeskommunen, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Grong kommune for meget godt samarbeid. De har fulgt opp og bidratt til at kontraktsformen så langt har vært en suksess, sier Johnsen. 

Torsdag 24. mars ble reguleringsplanen for vegen behandlet og godkjent av kommunestyret i Grong.

– Vi tar sikte på å starte avskoging, bygging av avkjørsler og andre forberedende arbeider rett etter påske. Det sier daglig leder i Letnes Entreprenør AS, David Letnes

Dermed ligger alt til rette for at prosjektet skal holde sin fremdriftsplan.

–  Det betyr at vegen etter alle solemerker vil stå ferdig og kunne tas i bruk i 2024, sier byggeleder i Statens vegvesen, Arild Gjerde.

Om prosjektet

Ny E6 skal stort sett bygges utenfor og parallelt med dagens E6 og er i hovedsak plassert på østsiden av dagens veg.

E6 Fjerdingen-Grøndalselv oppfyller ikke kravene til vegbredde på europaveg. Den nye vegen skal oppgraderes til dagens standard for nasjonale hovedveger. Tofeltsvegen vil få en bredde på ni meter. Fartsgrensen er planlagt til 90 km/t. For å oppnå dette legges det blant annet opp til et svært begrenset antall avkjørsler.

Målsettingen med utbyggingen er å bedre framkommeligheten og trafikksikkerheten på den ca. 11 km. lange strekningen medregent prosjektet Fjerdingelvbrua som ble åpnet i oktober 2021 (Markert med blå ring i vedlagt kart).

Opphav og kilder: Statens vegvesen

KLIKK for alle artikler i Anbud oppdrag kontrakter.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094