23948sdkhjf

Risa billigst i konkurranse om driftskontrakt i Rogaland

Verdens lengste undersjøiske tunnel og nye klimakrav er en del av oppdraget når Statens vegvesen har lyst ut driftskontrakt for vegnettet i Rogaland, og litt av Agder, de neste fem årene.

Tre firma konkurrerer om å drifte riksveger i Rogaland og Agder de neste fem årene:

Risa AS: 508.960.018,00
Mesta AS: 526.932.520,00
Presis Vegdrift AS: 528.644.661,65

– Vi skal nå kontrollregne på tilbudene, og tar sikte på å signere kontrakt så raskt som mulig, sier prosjektleder Tor Oscar Walskaar i Statens vegvesen.

Dette er kontraktsområdet

Verdens lengste undersjøiske tunnel og nye klimakrav er en del av oppdraget når Statens vegvesen har lyst ut driftskontrakt for vegnettet i Rogaland, og litt av Agder, de neste fem årene. Kontrakten dekker kommunene Stavanger, Randaberg, Sandnes, Sola, Gjesdal, Bjerkreim, Eigersund, Lund, Flekkefjord, Strand og Hjelmeland.

Den omfatter 451 kilometer riksveg (inkludert 100 kilometer gang- og sykkelveg) i et stort og variert kontraktsområde:

¤ E39-strekningen fra Mortavika ferjekai i nord og ned over Agder-grensen til Flekkefjord i sør.
¤ Riksveg 426 til Egersund.
¤ Østover fra Stavanger på riksveg 13 via Ryfast (verdens lengste undersjøiske tunnel, 14459 meter, åpnet 30. desember 2019) og opp til Hjelmeland ferjekai.
¤ Riksveg 509 via Stavanger lufthavn Sola til Sunde og riksveg 444 til Jæren.

– Entreprenøren må delvis bruke utslippsfrie kjøretøy, sier Walskaar.

Alle nye vegkontrakter Statens vegvesen lyser ut inneholder krav til miljøsertifisering og rapportering av CO2-utslipp.

– Slik kan vi registrere hvilke klimatiltak vi gjør, og sammen med entreprenør evaluere hva som har effekt, legger Walskaar til.
Blant annet er det det strammet inn på kravene til oppsamling av vaskevann før og etter tunnelvask.

Salt mot svevestøv

På et mindre område i Stavanger, fra Madlaveien til Schancheholen, må det holdes et spesielt oppsyn med svevestøv-verdier. Denne problematikken er størst i perioder med kalde og tørre vinterdager.

I perioder med vindstille, klarvær og frost krever Statens vegvesen at entreprenøren er i forkant, og vurderer om værutsiktene kan medføre fare for høy luftforurensing.
Entreprenøren skal i disse tilfellene salte vegbanen for å holde den fuktig, i tillegg til å vaske den.I vinterdriften skal salt brukes der det er nødvendig for å få korrekt vinterdriftsklasse. Samtidig skal saltbruken ned ved bruk av værdata og teknologi.

Fem år pluss opsjon

Kontrakten varer fem år, fra 1. september i år til 31. august 2027, med mulighet for forlengelse i inntil tre år.  Gjennomsnittlig døgntrafikk varierer fra 2000 på det laveste og helt opp til 60.000 i by-områder i Stavanger.

Fire kontrakter blir til én

Regionreformen som ble innført 1. januar 2020, innebærer at fylkeskommunene har ansvaret for drift av fylkesvegene. Den nye kontrakten gjelder derfor utelukkende riksveger, og det er fire gamle kontrakter som er slått sammen til én.

E39 fra Flekkefjord til Bue fases inn i kontraktområdet fra 1. september 2023, resten av strekningen fra 1. september i år.

Opphav og kilder: Statens vegvesen

KLIKK for alle artikler i Anbud oppdrag kontrakter.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.109