23948sdkhjf

Bygges nå: Verdens første bulkskip på hydrogen skal gå i rute Østlandet-Vestlandet

HeidelbergCement og Felleskjøpet AGRI har sammen med Egil Ulvan Rederi fått 104 millioner kroner i støtte fra Enova til å bygge verdens første nullutslipps bulkskip. Etter planen skal skipet settes i drift i 2024.

– Vi har nå passert en ny milepæl i overgangen til nullutslipp i skipsfarten, fastslår klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Det hele startet med en pilot i Grønt Skipsfartsprogram. Vareeierne HeidelbergCement og Felleskjøpet Agri, med støtte fra GSP Servicekontor for Grønn Flåtefornyelse, tok initiativet. De utfordret markedet med å designe et nullutslippsfartøy som kan kombinere transporten til de to selskapene, opplyser Enova i en pressemelding.

Etter en anbudskonkurranse med ca. 30 rederier fikk prosjektet støtte fra Pilot-E til å utvikle et nytt skipsdesign. Det som kjennetegner prosjektet er et helhetlig nullutslippskonsept med hydrogen som drivstoff og et energieffektivt skrog.

Et helhetlig og godt gjennomarbeidet prosjekt

– Dette er en fantastisk nyhet, og en helt avgjørende milepel for å realisere verdens første utslippsfrie bulkfartøy. Vi er fryktelig stolt og ydmyke over den viljen Enova viser til å støtte prosjektet vårt, uttaler daglig leder Arild Hoff og reder Ivar C. Ulvan i Egil Ulvan Rederi AS.

– Enova støtter morgendagens klimateknologi. Dette er et helhetlig og godt gjennomarbeidet prosjekt med stor innovasjonshøyde, som kan sette fart på flåtefornyelsen i dette segmentet, sier Nils Kristian Nakstad, adm. direktør i Enova.

– Dette prosjektet vil på mange måter være toneangivende inn mot det grønne skifte. Det imøtekommer vareeierne Felleskjøpet Agri og HeidelbergCements strenge krav til morgendagens utslippsfrie tonnasje og er et eksempel på gjennomføringskraft, sier Arild Hoff.

Har passert en ny milepæl

– Vi har nå passert en ny milepæl i overgangen til nullutslipp i skipsfarten, fastslår klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap). – Nyskapende samarbeid mellom vareeiere, fremtidsrettede energiselskaper, og en innovativ og konkurransedyktig grønn maritim næring viser verden at nullutslipp for lasteskip er mulig. Her er Enova er med på å realisere en ny æra for nærskipsfarten, forsetter Barth Eide.

De involverte i Greenbulk-prosjektet etter at Enova-tilskuddet ble offentliggjort mandag ettermiddag. Bak fra venstre: Kevin Gould, Statkraft; Gjermund Johannessen, The Norwegian Ship Design Company; Eivind Dale, DNV; statssekretær Sigrid Melhuus i Klima- og miljødepartementet og Ingrid Aune, Enova. Foran fra venstre: Narve Mjøs, DNV; Per-Kenneth Øye, Felleskjøpet Agri; Ivar C. Ulvan, Egil Ulvan Rederi; Lars Erik Marcussen, HeidelbergCement Norway; Nils Kristian Nakstad, Enova og Bjørn Holsen, Statkraft.

Mange energibesparende tiltak

Det som kjennetegner With Orca er ifølge Enova et helhetlig nullutslippskonsept med hydrogen som drivstoff og et energieffektivt skrog.

Lasteskipet skal utstyres med en hydrogen-forbrenningsmotor, samt hydrogen-brenselcelle og batteri for å sikre optimal drift under laste- og losseoperasjoner.

Enova opplyser at fartøyet har en rekke energibesparende tiltak som blant annet Flettner-rotorer. Det er sylindere som spinnes rundt i vinden og gir skipet fremdrift. Det spesialdesignede skroget, med senkekjøler og tilpasset rorløsning gjør det mulig å utnytte vinden i større grad enn hva som er demonstrert tidligere.

– Det er beregnet at rotorseilene teoretisk kan gi opptil 50 prosent besparelse i drivstoff. I perioder vil skipet kun gå kun på vindkraft. Når det blåser mer enn skipet trenger, kan vindkraften brukes til å lade batteriene, sier Nakstad.

Et annet innovativt tiltak er bruk av teknologi for omdanning av varmetap ved energiomforming til elektrisk energi. Dette er teknologi som er tatt i bruk i landbasert industri, men som er lite utbredt ombord på skip.

– Dette er et teknologisk innovativt prosjekt som vi er veldig stolte over å nå realisere. Samtidig er prosjektet også innovativt i form av samarbeidet mellom vareeierne, rederi og myndighetene. Forhåpentligvis vil dette være det første av mange lignende prosjekter både nasjonalt og internasjonalt, sier Chief Transport Officer Per-Kenneth Øye i Felleskjøpet Agri og Lars Erik Marcussen, Logistics Manager i HeidelbergCement Northern Europe i en felles uttalelse.

Skipet skal gå fra Vestlandet til Østlandet og motsatt med varer for HeidelbergCements datterselskap Norstone, og for Felleskjøpet AGRI.

Enova støtter også bunkringsløsning

Enova gir også 14 millioner kroner til Statkraft og Skagerak Energi som har søkt om støtte til investering i en bunkringsløsning som skal forsyne Egil Ulvan Rederi sitt hydrogendrevne lasteskip. Hydrogen vil lagres i komprimert form i utbyttbare containere, og bunkring vil skje ved at tomme containere løftes av skipet og erstattes med fulle.

– Dette er nødvendig infrastruktur for et hydrogendrevet fartøy og derfor i tråd med Enovas satsing på maritim sektor, sier Nakstad.

Ifølge Enova vil løsningene i dette prosjektet være aktuelle for både nærkystfart og til dels større lastefartøy.

Opphav og kilder: Enova, Felleskjøpet, HeidelbergCement

KLIKK for alle artikler i Tungt og fossilfritt.

Kommenter artikkelen

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.087