23948sdkhjf

SSB: Lastebilkostnadene har økt 11 prosent på ett år

Dieselprisene spiller en betydelig, men ikke avgjørende, rolle i hvor mye mer det koster å drive en lastebil nå enn for ett år siden.

TUNGT OG ØKONOMI: Det er tømmertransporten som har fått kostnadene økt mest, tett fulgt av anleggstransport, deretter langtransport og tank/bulktransport.

Men uansett hvilke sektor man kjører i, ligger den totale kostnadsøkningen mellom 9 og 12 prosent - se hele listen under.

SSB publisert denne uken

Tallene stammer fra Statistisk sentrabyrå sin kvartalsvise kostnadsindeks for lastebiltransport, hvor første kvartal 2021 til første kvartal 2022 er publisert denne uken.

Disse tallene er blant de aller viktigste for dem som skal regne og argumentere for transportprisene overfor sine kunder. 

Ut fra ramaskrikene fra transportbransjen de siste månedene skulle man riktignok trodd det var verre - men 10 prosent kostnadsøkning kan da også ta livet av de fleste bedrifter som  ikke klarer å kompensere med tilsvarende prisøkninger.

Konsumprisindeksen 4,5 prosent

Og øke prisene gjør man forhåpentligvis - selv om det alltid er vanskelig når man frykter at transportkunden da vil velge en annen leverandør...

En sammenlikning som er verd å ta med bare som et bilde, er at konsumprisindeksen i samme periode er øket med 4,5 prosent. Konsumprisindeksen er et godt mål på hvor mye ekstra det koster oss som privatpersoner å opprettholde samme forbruksnivå.

Lastebilindeksen viser altså, satt på spissen, at det er blitt 2,5 ganger så dyrt å drive en lastebil som det man må ut med ekstra for å fylle kjøleskapet til samme nivå.

Indeks nå også UTEN drivstoff...

Hovedtabellen fra SSB er normalt delt i to, det vil si både med og uten bompenger og ferjekostnader. Dette er jo praktisk både for dem som velger å selge sin transport "all inclusive" og dem som er flinke til å sørge for at slike kostnader belastes kundene direkte.

I praksis skiller det likevel lite, og de to tabellene forteller i grunn utelukkende at det er andre kostnader enn bom og ferje som har trukket opp indeksen.

Den store nyheten fra dette kvartalet er derfor at SSB også lager tabelloppsett med prisøking uten bom, ferje og DIESEL.

Dermed kan vi kjapt regne oss frem til at de økte dieselprisene "kun" står for ca en fjerdedel av de økte kostnadene ved lastebiltransport. Øvrige kostnader (lønn, matriell, vedlikehold, administrasjon, finansieringe etc) står for tre fjerdedeler av økningen.

Dieselprisen er altså ikke den store synderen alene....

Tabellene er hentet fra SSBs kostnadsindeks for lastebiltransport publisert 20. april.

Merk at SSB har gjort noen endringer fra tidligere, blant annet er indeks 100 nå satt til Q421. Første og andre tallkolonne viser da ny indeks i Q122, og økningen fra Q4 til Q1. Minst like interessant er økningen fra Q1 i fjor til i år i siste kolonne, som altså er endringen på ett år. Tallene angir økning i prosent

Utan bom, ferje og drivstoff Indeksnivå Q421-Q122 Q121-Q122
Alle transporttypar 102,9 2,9 7,4
Nærtransport 102,7 2,7 6,4
Regionaltransport 102,9 2,9 6,9
Langtransport 103,2 3,2 7,7
Tank- og bulktransport 102,7 2,7 7,8
Tømmertransport 102,9 2,9 8,8
Anleggstransport, korte strekninger 103,0 3,0 8,1
Renovasjon, hushaldsavfall 102,6 2,6 7,4
Utan bom- og ferjekostnader Indeksnivå Q421-Q122 Q121-Q122
Alle transporttypar 103,3 3,3 10,3
Nærtransport 103,2 3,2 9,0
Regionaltransport 103,3 3,3 9,8
Langtransport 103,6 3,6 10,7
Tank- og bulktransport 103,1 3,1 10,7
Tømmertransport 103,4 3,4 11,7
Anleggstransport, korte strekninger 103,4 3,4 10,9
Renovasjon, hushaldsavfall 103,1 3,1 9,3
Med bom- og ferjekostnader Indeksnivå Q421-Q122 Q121-Q122
Alle transporttypar 103,2 3,2 9,8
Nærtransport 103,1 3,1 8,7
Regionaltransport 103,2 3,2 9,3
Langtransport 103,5 3,5 9,8
Tank- og bulktransport 103,0 3,0 10,1
Tømmertransport 103,3 3,3 11,3
Anleggstransport, korte strekninger 103,3 3,3 10,6
Renovasjon, hushaldsavfall 103,0 3,0 9,2

Kilde: SSB

Kommenter artikkelen (1)
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.093