23948sdkhjf

Grunn-Service AS får tilbud om prosjekt på 500 millioner kroner

Rogaland fylkeskommune tilbyr en ny, stor kontrakt i forbindelse med byggingen av Bussveien. Det er Grunn-Service AS som er innstilt til å bygge den neste bussvei-etappen mellom Gausel og Sandnes.

Tilbudet har en verdi på cirka 500 millioner kroner. Det var tre andre entreprenører med i konkurransen, forteller fylkeskommunen på sine nettsider den 22.april.

Kontrakten gjelder bygging av Bussveien mellom Nådlandsbråtet i Stavanger kommune og Hans og Grete stien i Sandnes kommune. Byggeperioden er anslått å vare nesten fire år og skal være ferdig i løpet av 2025. I tillegg skal Seabrokers og Total Betong bidra i prosjektet.

Entreprenørene som ikke ble valgt har 10 dagers klagefrist (karensperiode) på innstillingen fra fylkeskommunen. Når karensperioden er over, skriver fylkeskommunen kontrakt med entreprenøren.

Den andre store kontrakten

– Det er kjekt å få prosjektene ut i markedet. Dette er den andre store kontrakten fylkeskommunen går ut med på bare få uker. Slike kontrakter har stor verdi for bygg- og anleggsbransjen i regionen, og jeg har stor tro på verdien Bussveien tilfører Nord-Jæren når den er ferdig mellom Stavanger og Sandnes i 2026, sier Harald Bøhn, enhetsleder for Bussveien i Rogaland fylkeskommune.

Planlagt siden 2010

Prosjektet som nå skal bygges, har vært planlagt lenge. Planarbeidet startet allerede i 2010, og det tok sju år før planen ble vedtatt.

– Sammen med kommunene ble det brukt mye tid på å finne de beste løsningene for Bussveien gjennom dette området. I tillegg er det komplekse konstruksjoner som skal bygges i urbane omgivelser. Prosjektet som nå skal realiseres sikrer bussen god fremkommelighet og bidrar til å knytte bo og arbeidsmarkedet på Forus bedre sammen, sier Bøhn.  

Begynner for fullt etter sommeren

Det er et stort og utfordrende prosjekt fylkeskommunen skal bygge sammen med entreprenørene tilknyttet prosjektet. På denne strekningen kommer det 1200 meter midtstilt bussvei med sykkelfelt og fortau på sidene, en stor undergang og omfattende arbeider i grunnen flere steder i området. Strekningen binder sammen Bussveien på Forussletta med strekningene fylkeskommunen bygger på Gausel.

Opphav og kilder: Rogaland fylkeskommune

KLIKK for alle artikler i Anbud oppdrag kontrakter.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.33