23948sdkhjf

Dette er Transport- og logistikkforbundet (TLF)

FAGFORBUND: Siden oppstarten i 2017 har 1.574 personer meldt seg inn i TLF (per mai 2022). Nær 90 prosent oppgis å være lastebilsjåfører, men forbundet har også medlemmer fra terminaler, turbuss, følge/ledebil og bilberging.

Pris på medlemskap

Et medlemskap i TLF koster 400 kroner per måned,og er gratis for lærlinger og pensjonister. Kontingenten er uavhengig av inntekt og den har vært 400 kroner siden starten i 2017. Lærlingene har samme dekning som betalende medlemmer knyttet til arbeidsforholdet.

For fagforeningskontingent kan du i 2022 trekke fra inntil 5.800 kroner i skattepliktig inntekt (483 kroner per måned). 

Tungt.no har stilt TLF spøsmål om forbundet. Seniorrådgiver i TLF, Gunnar Nordvik, som svarer på spørsmålene.

Hjelp i konflikter

- Hvor omfattende hjelp får sjåføren i en konflikt med arbeidsgiver?

- Konflikter mellom arbeidstaker og arbeidsgiver er noe av det de jobber mest med. Hovedregelen er å løse sakene på lavest mulig nivå internt i bedriften. Vår erfaring er at vi ofte oppnår resultater gjennom dialog. Dersom dialog ikke fører frem, overtar TLF-advokatene saken. All juridisk bistand og saksomkostninger knyttet til arbeidsforholdet dekkes av kontingenten uten egenandeler.

- I oppsigelsessaker bistår vi først med rådgiving. Vurderer vi oppsigelsen til å være usaklig eller at formkravene knyttet til oppsigelse ikke er oppfylt, vil vi bestride oppsigelsen. Ved oppsigelse sørger TLF for at sluttoppgjørene er riktige, og i noen saker fremforhandles sluttpakker og oppreising.

Lønnsforhandlinger

- Kan TLF kjøre lønnsforhandlinger for en godssjåfør, stor eller liten bedrift?

- Vi er part i lønnsforhandlingene i de bedriftene som har tariffavtale med TLF. Siden TLF sin tariffavtale ikke er landsdekkende, men en såkalt direkteavtale, forhandler vi individuelt med bedriftene. TLF bistår også i lønnsspørsmål for sjåfører som jobber i bedrifter uten tariffavtale. I slike saker er arbeidskontrakter og timelister veldig viktig. Alt for mange sjåfører kjører dessverre uten arbeidskontrakter.

Medlemsfordeler

- Hvilke andre medlemsfordeler finnes i TLF?

- Få. Vi mener at lav medlemskontigenten er et bedre tilbud enn å spare 200 til 300 kroner på en forsikring fordi man er medlem i TLF. Vi ønsker å være et fagforbund med fokus på god medlemspleie og nasjonal transportpolitikk. Ikke et bank og forsikringsforbund.

- Det jeg gjerne fremhever som god fordel for TLFs medlemmer, er at vår privatrettslige bistand også omfatter samboer og hjemmeboende barn under 20 år. Det er ingen egenandeler knyttet til ordningen, og som omfatter alle TLFs betalende medlemmer.

Forbundsprofilen

- Bortsett fra fordelene, hva kan medlemmer i TLF være stolte av?

- Vår styrke er at vi har mye god kunnskap om og forståelse for yrkessjåførene. Vi er tett på grasrota, og vi er lett å få tak i. Vi prøver å formulere oss på en måte som det er lett å forstå og vi er å finne der sjåførene er, enten det er ute på veien, på truckstoppen eller i sosiale medier.

TLF-bussen fungerer som møteplass mellom sjåførene og forbundet. - Jeg har ikke tall på hvor mange liter kaffe og verdensproblemer som er løst i denne. Covid  satt en stopper for driften av bussen, men vi håper vi snart blir å se oftere langs veien enn vi har vært de siste to årene, sier Gunnar Nordvik. Foto: TLF

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.11