23948sdkhjf

Kantslåtten i gang: Mange uhell med gjerdenetting og stålstreng

Like sikkert som at sesongen for kantslått langs fylkesveger er i gang, er uhell og skader på grunn av fremmedlegemer i gras og kratt.

Det forekommer mange uhell med at gjerdenetting og stålstreng ligger i graset og vikler seg inn i kanstlåttmaskina. Dette er svært farlig for den som sitter i maskina:

- Det hender også at steiner og andre gjenstander blir farlige prosjektiler, som kan skade utstyr og folk, sier Endre Rudolfsenseksjonsleder for drift og vedlikehold i Trøndelag fylkeskommune. 

Gjerder må vedlikeholdes 

Gjerder som står ved vegen må vedlikeholdes. Disse kan ikke stå innenfor fylkesvegens eiendomsgrense, og skal uansett være minst tre meter fra veg. Dette for å ivareta hensynet til trafikksikkerhet og for å få gjort nødvendig vegarbeid. 

Kravet om avstand fra offentlig veg er en av flere restriksjoner til gjerder langs offentlig veg. Dette er regulert i veglova og forskrift om gjerde ved offentlig veg. 

Vegkantene klippes på denne måten: 

Veg med fartsgrense 90 km/t og høyere Krav til klippebredde (målt horisontalt fra vegkant): 8 meter, eventuelt til grensen for vegområdet dersom vegområdet er smalere enn dette. 

Veg med fartsgrense 60-80 km/t Krav til klippebredde (målt horisontalt fra vegkant): 6 meter, eventuelt til grensen for vegområdet dersom vegområdet er smalere enn dette. 

Veg med fartsgrense 50 km/t eller lavere Krav til klippebredde (målt horisontalt fra vegkant): 4 meter, eventuelt til grensen for vegområdet dersom vegområdet er smalere enn dette. 

Gang- og sykkelveg Krav til klippebredde (målt horisontalt fra vegkant): 2 meter, eventuelt til grensen for vegområdet dersom vegområdet er smalere enn dette. 

Farlige forbikjøringer

- Vi klipper for å ivareta trafikksikkerheten gjennom å bedre siktforholdene, samt at vi skal hindre spredning og bekjempe uønskede arter og sikre naturlig biologisk mangfold, sier Rudolfsen. 

Et annet faremoment med kantslåtten er farlige forbikjøringer. 

- Vi oppfordrer alle trafikanter og naboer å vise hensyn og forståelse når maskinførerne kjører langs vegen for å gjøre en viktig jobb til glede for folk og naturmangfoldet, sier Rudolfsen.  

Opphav og kilder: Trøndelag fylkeskommune

KLIKK for alle artikler i Alt om kantslått 2024.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078