23948sdkhjf

Lyser ut totalentreprise: E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen

Hovedkontrakten E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen omfatter prosjektering og bygging av ny ca. 1,4 km 4-felts E18/E39.

Statens vegvesen har lyst ut totalentreprisen med å prosjektere og bygge  ny ca. 1,4 km 4-felts E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen, med tilhørende vegsystemer og arealbruk i henhold til vedtatt reguleringsplan.

Hovedarbeidene består av bygging av konstruksjoner, veg og grøntanlegg, elektroinstallasjoner, trafikkteknisk utstyr, omlegging av teknisk infrastruktur, veg-, jernbane- og havneomlegginger samt komplettering og istandsetting. Eksisterende veger, jernbanespor og konstruksjoner skal rives.

Følgende mengder anslås:
- Det skal rives ca. 13 konstruksjoner. Deriblant Vesterbrua og Vesterveibrua.
- Det skal rives veger, infrastruktur, grøntanlegg og sidearealer.
- Det skal bygges 15 konstruksjoner, bruer og underganger. Det må påregnes peling og spunting. I tillegg skal det bygges flere murer.
- Det skal bygges ca. 1,4 km europaveg med to planskilte kryss, tilhørende sideveger og tekniske anlegg, støytiltak, infrastruktur og elektro.
- Det skal bygges ca 1,6 km sykkelekspressveg.
- Det skal bygges ca 2,1 km jernbanespor.
- Det anslås ca. 20.000 pfm3 uttak av berg i dagen.
- Som en opsjon kan det bli aktuelt å bygge billettbuer, tollbygg og annen infrastruktur i Kristiansand havn.


Illustrasjon fra Statens vegvesen.

Statens vegvesen presiserer at prosjektet gjennomføres i bynært område med trange forhold og kontrakten skal gjennomføres med modellbasert prosjektering.

Trafikken på E18/E39 i området ved Duekniben er ca. 40000 kjøretøy pr. døgn (ÅDT) med ca. 10 % tungtrafikkandel. Trafikkstrømmene over døgnet og uken er preget av rushtidstrafikk og ferjetrafikk.

Kilde: Statens vegvesen

KLIKK for alle artikler i Anbud oppdrag kontrakter.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Bedriftenes egne nyheter
Se alle medlemsnyheter
Mest lest
STILLINGSARENA
Gå til stillingsoversikten
Nyeste artikler
Se nyeste artikler
Anbefalte artikler
Utvalgte nyheter fra forsiden
Broarbeid: Lyser ut konkurranse for rv. 70 Elverhøybrua
Etter noen timer med Allskog Bios Kobelco SK210LC: Laster tømmer så flisa spruter
MAN: Verdens første bil med dieselmotor
Ante fra Sauda: - Det er en bratt og lang læringskurve
Lia Hytte og Bygdeservice AS: - Det er dette som er anleggstraktor, mener Stig Løkken
11 måneder traktor-race i 2022: John Deere hårfint foran Valtra!
Andre Nordiske Medier
Metal Supply NO
Building Supply NO
PlastForum NO

Send til en kollega

0.125