23948sdkhjf

Lyser ut totalentreprise: E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen

Hovedkontrakten E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen omfatter prosjektering og bygging av ny ca. 1,4 km 4-felts E18/E39.

Statens vegvesen har lyst ut totalentreprisen med å prosjektere og bygge  ny ca. 1,4 km 4-felts E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen, med tilhørende vegsystemer og arealbruk i henhold til vedtatt reguleringsplan.

Hovedarbeidene består av bygging av konstruksjoner, veg og grøntanlegg, elektroinstallasjoner, trafikkteknisk utstyr, omlegging av teknisk infrastruktur, veg-, jernbane- og havneomlegginger samt komplettering og istandsetting. Eksisterende veger, jernbanespor og konstruksjoner skal rives.

Følgende mengder anslås:
- Det skal rives ca. 13 konstruksjoner. Deriblant Vesterbrua og Vesterveibrua.
- Det skal rives veger, infrastruktur, grøntanlegg og sidearealer.
- Det skal bygges 15 konstruksjoner, bruer og underganger. Det må påregnes peling og spunting. I tillegg skal det bygges flere murer.
- Det skal bygges ca. 1,4 km europaveg med to planskilte kryss, tilhørende sideveger og tekniske anlegg, støytiltak, infrastruktur og elektro.
- Det skal bygges ca 1,6 km sykkelekspressveg.
- Det skal bygges ca 2,1 km jernbanespor.
- Det anslås ca. 20.000 pfm3 uttak av berg i dagen.
- Som en opsjon kan det bli aktuelt å bygge billettbuer, tollbygg og annen infrastruktur i Kristiansand havn.


Illustrasjon fra Statens vegvesen.

Statens vegvesen presiserer at prosjektet gjennomføres i bynært område med trange forhold og kontrakten skal gjennomføres med modellbasert prosjektering.

Trafikken på E18/E39 i området ved Duekniben er ca. 40000 kjøretøy pr. døgn (ÅDT) med ca. 10 % tungtrafikkandel. Trafikkstrømmene over døgnet og uken er preget av rushtidstrafikk og ferjetrafikk.

Kilde: Statens vegvesen

KLIKK for alle artikler i Anbud oppdrag kontrakter.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.099