23948sdkhjf

E6 Roterrud - Storhove: Nye Veier og Innlandet uenige

Nye Veier og fylkeskommunen er uenige om hva som er god nok tilrettelegging for myke trafikanter langs Biristrandvegen.

Det er fortsatt innsigelser til planforslag for E6. Nye Veier og fylkeskommunen er uenige om hva som er god nok tilrettelegging for myke trafikanter langs Biristrandvegen:

Fylkesutvalget vedtok tirsdag enstemmig å opprettholde innsigelser til planforslag for E6 Roterud – Storhove i Gjøvik kommune.

Uenige om myke trafikanter

Fylkeskommunedirektør Tron Bamrud sier at det fortsatt er stor avstand mellom partene og at de har ulikt utgangspunkt for å vurdere hva som er god nok tilrettelegging for syklende og gående langs denne strekningen. Derfor ønsker han at politikerne skal si noe om hvordan saken skal tas videre.

Tron Bamrud mener at det er konsekvensene av økt trafikk fra E6-prosjektet på en allerede presset vegstrekning som utløser behov for tiltak. Nye Veier påpeker på sin side at trafikkøkningen vil være beskjeden og at det er fylkeskommunens ansvar å følge opp behov på fylkesvegnettet.

- Jeg er vanligvis ikke så veldig glad i innsigelser. Men jeg har vært med på så pass mange vegutbygginger at jeg har sett at innsigelser er et fint verktøy for å komme til enighet hvis finansieringen skal komme på plass. Derfor støtter vi en innsigelse i dette tilfellet for å få på plass en enighet med Nye Veier, sa Truls Gihlemoen (FrP).

I forbindelse med første gangs ettersyn av planforslag for E6 Roterud – Storhove i Gjøvik kommune, fremmet fylkeskommunen flere innsigelser knyttet til sidevegsnettet.

Etter dette har Nye Veier utarbeidet et revidert planmateriale. Det har også vært dialogmøter om løsningsforslag for fylkesveg 2538 Biristrandvegen mellom Innlandet fylkeskommune, Nye Veier, Gjøvik kommune og Statens vegvesen.

Kan trekke innsigelsene

Fylkeskommunen trekker innsigelsene hvis disse kravene tas inn i planforslaget:

  • Det etableres gang- og sykkelveg fra Fegring fram til ny avkjørsel til Furuodden camping.
  • Det etableres gang- og sykkelveg fra der dagens gang- og sykkelveg slutter i sør og fram til Roterud. Gang- og sykkelvegen kan utformes som fortausløsning med to meters bredde.
  • Bussholdeplassene ved Huskelhus, Biristrand skole, Røstesvingen, Furuodden og Bakke blir utbedret.

Opphav og kilder: Innlandet fylkeskommune

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094