23948sdkhjf

SoilSteam: Uren jord vaskes på 100 grader

Ved utbygging av veier går i dag mye dyrkbar jord tapt fordi den inneholder skadelige organismer som det er forbudt å spre. Jord som sendes til deponi er en tapt ressurs. I tillegg er det kostbart og lite bærekraftig:

Det pågår nå et Forsknings- og utviklingsprosjekt (FOU), der innovasjonsideen er å bruke ny teknologi i et stasjonært dampanlegg for å uskadeliggjøre uønskede organismer i jordmasser.

Det er bedriften SoilSteam fra Sandefjord som har utviklet «vaskehallen» for rengjøring av urene jordmasser, og som nå står på Lindum ved Drammen.

Teknologien som testes ut i Drammen i et fullskala renseanlegg kan bli en pilot for Oslofjordforbindelsen når arbeidet med byggetrinn 2 starter om et par år.

Jorda varmes opp til nærmere 100 grader

I dette prosjektet testes det ut å dampe (=varme opp) jord slik at den får temperaturer på mellom 60 og 99 grader Celsius over en periode. Hensikten er å drepe skadegjørere som ligger i jorda, som for eksempel frø og røtter, men det kan også være sopp eller rundormer som potetål.

Den største årsaken til at fremmede organismer spres til nye områder er fordi de følger med jorda. For E134 prosjektet, og andre vegprosjekter, er det først og fremst frø og røtter av fremmede skadelige planter som er utfordrende.

Viktig ressurs for gjenbruk

- I dag kjøres tonnevis med jord til deponi fordi jorda inneholder røtter og frø fra fremmede planter. Det er ikke bærekraftig, det er kostbart, og det bidrar til økt transport og CO2 utslipp, forteller Benedikte Oliver i Statens vegvesen. Hun er overingeniør og fagressurs på ytre miljø på E134 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2.

Dessuten er jord en ressurs som vi bør utnytte og ikke kjøre vekk eller grave ned fordi den inneholder frø eller røtter fra fremmede skadelige planter. Men i mange tilfeller er det eneste løsning for å hindre spredning og mulig skade på stedegen natur, forteller hun.

Spredning av fremmede organismer er regulert av naturmangfoldloven og forskrift om fremmede organismer. Om man kan gjenbruke jorda uten fare for å bidra til spredning av fremmede arter er det et steg i riktig retning både for klimaet og miljøet og økonomisk lønnsomt.  

Bærekraft og jordvern

Bærekraftig bruk og vern av naturressurser er et viktig prinsipp i det som kalles den sirkulære bioøkonomien. Flytting av jord fra utbyggings- og samferdselsprosjekter til nye areal og utnyttelse av planteavfall til gjødsel eller jordforbedring kan bidra til at ressurser gjenbrukes godt.

Eksempler på uønskede organismer eller "biologisk forurensing" er åkerugress som floghavre, fremmede plantearter som kjempespringfrø, sykdomsfremkallende sopp som løkhvitråte, og planteparasitter som potetål.

 «RessursRetur»

Prosjektet "RessursRetur" tester ny innovativ, norsk teknologi der vanndamp under vakuum brukes for å sanere jordmasser og planteavfall med biologisk forurensing. Prosjektet skal finne og dokumentere optimale kombinasjoner av temperatur og varighet av varmebehandlingen som sikrer at uønskede organismer blir uskadeliggjort med minst mulig energiforbruk. En miniversjon av utstyret er plassert på Ås og brukes av forskere i NIBIO til testing i kontrollerte forhold. Det nye produktet ("stasjonært dampanlegg") vil gjøre det mulig å fjerne biologisk forurensing fra jordmasser og planteavfall rett på anleggsplassen. Det vil åpne for at store mengder infiserte jordmasser og planteavfall blir til verdifulle produkter som trygt kan brukes til matproduksjon og landskapsformål.

Norsk samarbeidsprosjekt

"RessursRetur" er et fireårig innovasjonsprosjekt som eies av Soil Steam International AS og koordineres av NIBIO Divisjon for bioteknologi og plantehelse. Samarbeidspartnere er Toten Løkpakkeri AS, Larvik Løk AS, Lindum AS, Norsk Landbruksrådgiving og Statens vegvesen.

NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelse og Divisjon miljø og naturressurser og NMBU Institutt for plantevitenskap er FoU-leverandører i prosjektet. Norsk Landbruksrådgiving er FoU-underleverandør.

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og egeninnsatsen til de samarbeidende bedriftene.​

Soil Steam

Soil Steam er en gründerbedrift fra Sandefjord, som vant Tenk stort-prisen 2020. Bedriften er internasjonalt anerkjent, og fikk blant annet nylig omtale av EUs investeringsbank (EIB). De har to landbruksmaskiner på vei mot kommersialisering:
Den ene maskinen er mobil, og fjerner skadelig ugress og uønskede organismer i bondens åker. Den andre er stasjonær, og gjør om infisert jord (fra feks byggeprosjekter) til fullverdig matjord. Formålet med begge er å sørge for mer og bedre matjord i en verden med stadig flere utfordringer knyttet til matproduksjon. Nå skal også dampvasking av jord på veganlegget E134 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2 utprøves.

Opphav og kilder: Statens vegvesen

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094