23948sdkhjf

Statens vegvesen: Nye veggbyggingsregler gir to-til trefeltsvei og lavere fartsgrense

Veibyggere bør ha større fleksibilitet i valg av veistandard. Det vil bidra til mer gjenbruk av gammel vei når det bygges nytt mener vegvesenet.

Statens vegvesen Vegdirektoratet har i dag sendt brev til departementet om endringer i veinormalene:

– Våre forslag innebærer å kombinere god framkommelighet med mindre naturinngrep. Det kan vi oppnå ved å myke opp regelverket.  Derfor har vi sendt over et forslag til Samferdselsdepartementet der veinormalene åpner for at motorveier kan bygges også for 90 km/t og 100 km/t, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Lavere hastighet

Motorveier med 110 km/t må ha en rettere linjeføring enn veier med lavere fartsgrense. En vei som bygges for 90 km/t og 100 km/t kan enklere tilpasses terrenget.  En slik vei er ikke nødvendigvis smalere, men gir bedre muligheter for å spare viktige naturområder, påpeker Vegvesenet.

Fleksibilitet skal gi lavere kostnader

Veibyggere bør ha større fleksibilitet i valg av veistandard. Det vil bidra til mer gjenbruk av gammel vei når det bygges nytt, forteller vegvesenet. Gjenbruk av eksisterende veilinje har ulemper mens veien bygges, men vil i mange tilfeller redusere terrenginngrepene. Det er også et bidrag til å redusere kostnader og gi økt bærekraft. Det er i de enkelte prosjektene det kan gjøres gode valg som ivaretar dette.

Dette er de konkrete endringene

  • To/trefelts veg kan planlegges med trafikk opptil 15.000 biler i døgnet (i dag 12.000)
  • Motorvei med full bredde kan bygges fra 15.000 og oppover (nå 12.000)
  • Nedre grense for smal firefelts vei heves fra 6000 til 8000 biler i døgnet. Dette er under forutsetning av god samfunnsøkonomi. Normalområdet for smal firefelts vei er 12.000 til 20 000 biler i døgnet.
  • Firefelts motorveg kan bygges for 90, 100 og 110 km/t (i dag planlegges det kun for 110 km/t)

Riksveiene i Norge

Riksveiene og europaveiene i Norge har en utstrekning på 10.500 km. Norge har:

  • 355 km motorvei med fartsgrense 110 km/t
  • 306 km motorvei med fartsgrense 100 km/t

Bredden på nybygde veier

  • Standard fire felts motorvei er 23 meter bred.
  • En smalere variant går fra 20 til 23 meter avhengig av trafikkmengde.
  • To-/trefeltsveien er 12,0 meter ved 2-felts vei og 14,5 meter med forbikjøringsfelt. Det er 1-2 forbikjøringsfelt felt pr. 10 kilometer.

Kommenter artikkelen (1)
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.109