23948sdkhjf

Transport & Logistikk 2022: - Dette er høstens vakreste eventyr

Transport & Logistikk konferansen på Gardermoen er klar med et spennende program.

Ambisjonene er som vanlig høye i år også.

- Når Transport & Logistikk 2022 går av stabelen den 24. og 25. oktober ønsker vi som arrangører å samle nærmere 900 deltagere, sier prosjektleder for konferansen Jo Eirik Frøise.

Dette høres ut som en velbrukt klisje, men Frøise mener at dette skal bli den mest kompakte og beste konferansen de har gjennomført.

Konferansen er i 2022 hele 64. år gammel. Fra å ha kun et par utstillere og et par hundre konferansedeltagere i 2004, har konferansen hatt en konstant utvikling.

- Noe av suksessen er at utstillere og konferansedeltagere har vært tett inn på hverandre med at konferanselokalene og lunsjen har vært lagt til utstillingslokalene. Da vi i 2021 reduserte til tre hovedspor var det en positiv respons fra utstillerne. Dette viderefører vi også i år, sier Frøise.

Miljø på dagsorden

Transportsektoren er en viktig aktør for at Norge skal nå målene i Klimakur 2030. Dette vil også komme til uttrykk når det gjelder programmet på konferansen.

- De framskrevne klimagassutslippene i ikke-kvotepliktig sektor i perioden 2021- 2030 fordelt på ulike utslippssegmenter. Transportsektoren dominerer med 55 prosent av forventede utslipp i perioden, sier Frøise.

Han mener elektrifisering kan gi store utslippsreduksjoner i veitransporten. Lang levetid for mange kjøretøy innebærer samtidig at brorparten av utslippene i perioden 2021-2030 vil komme fra dagens kjøretøypark. Både aktivitetsreduksjon og bruk av biodrivstoff vil kunne redusere disse.

Her er smakebiter fra hva du kan forvente på Transport & Logistikk 2022. 

- Dette og mer vil vi få belyst når vi på Transport & Logistikk 2022 kommer inn med flere foredrag fra Grønt landtransportprogram, om de grønne løsninger for sjøtransporten og ikke minst hvordan transportkjøperne posisjonerer seg for også å få klimavennlige løsninger inn som et tydelig krav i anbudsutlysninger, forteller prosjektlederen for Transport & Logistikk.

Status på norsk økonomi

- Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO leverer alltid når vi inviterer han til Transport & Logistikk. I åpningssesjonen vil Dørum se in i krystallkulen og gi en status på hvordan NHO ser på situasjonen for transportnæringen i det kommende året, sier Frøise.

Koronakrisen og ringvirkningene fra pandemien, samt den geopolitiske situasjonen vi har i både Europa og Asia fører med seg og mangler sidestykke i moderne tid. Vi vet allerede nå at konsekvensene blir enorme.

- Øystein Dørum vil fortelle hvordan medlemsbedriftene i NHO føler dette på kroppen og hvilke økonomiske utfordringer dette har for de med mangel på innsatsvarer i produksjonen og økte drivstoffpriser og økte transportkostnader, sier Frøise.

Han fortsetter: - Norge er et lite land og derfor ekstremt avhengig av hva som skjer i resten av verden. I en periode hvor etterspørselen etter varer og tjenester går ned, både i Norge og andre land vi handler med, er det viktig å bistå norske bedrifter å styrke konkurransekraften opp mot de land som det er naturlig å sammenligne seg med.

Nyttig samferdselsforskning

For å lykkes med å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger som bidrar til et mer effektivt transportsystem, og som gir grunnlag for ny næringsvirksomhet, mener Frøise det er avgjørende å styrke forsknings og innovasjon-innsatsen. Forskning og innovasjon vil også være nødvendig for å løse transportutfordringene på en hensiktsmessig måte.

- Her bør både myndigheter og forskings- institusjonene selv være bevist på hva som er nyttig for transportsektoren og i særdeleshet havnene rundt om i hele landet. Forsking vil være en viktig del av konferansen med nyttige innspill fra både Forskingsrådet og fra Transportøkonomisk institutt (TØI), forteller en entusiastisk prosjektleder for Transport & Logistikk 2022.

Stor deltagelse politisk ledelse

Som vanlig er den tradisjonelle samferdselsdebatten et viktig innslag på konferansen, forteller Frøise.

- At både statsråder, statssekretærer og transportkomiteen takker ja til deltagelse nesten ett år i forveien, viser at konferansen er en viktig arena for kunnskapsutvikling og faglig oppdatering. Med den geopolitiske situasjonen, hvor både krigen i Ukraina, sjåførmangel over hele Europa og vansker med transporten fra Asia som bakteppe, er jeg overbevist om at dette blir en arena for mange gode faglige innspill, sier han.

Rekordmange transportbrukere

I år har konferansen rekordmange foredragsholdere fra transportkjøperne. De store merkevareprodusentene stiller med sine logistikk- og transportansvarlige. I disse foredragene får årets konferansedeltagere høre hva nettopp de gjør som bedrer bunnlinjen når det gjelder transport- og logistikk-tjenestene de kjøper. 

- Vi som arrangører har jobbet hardt for å få dette til. Vi vet også at dette trekker til seg andre transportkjøpere som er opptatt av å få med seg hva flaggskipene gjør med sin transport og logistikk, forteller Frøise.

Stor utstilling og mye sosialt påfyll

En av de hyggelige erfaringer med konferansen er at utstillingen blir en mer og mer viktig arena for å markedsføre produkt og tjenester til næringen. Arrangøren regner med at de siste ledige plassene går i løpet av sommeren.

- Kontakter dannes ofte i uformelle sammenkomster, og konferansen har ofte stedet hvor du har mulighet til å pleie dine kundekontakter eller skape nye. I år vil vi også ha med tradisjonelt treretters festmiddag og underholdning av høy kvalitet, som gir deg mulighet for sosialt påfyll. God mat, god drikke og spennende underholdning vil kjennetegne konferansen, sier Frøise.

Påmeldingen er allerede klar og finnes på konferanse.info.

Opphav og kilder: Transport & Logistikk 2022

Kommenter artikkelen

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078