23948sdkhjf

Workinn: En uke foran skjema

Ordfører i Karlsøy kommune var imponert da det ble holdt et folkemøte om utbedringen av fylkesvei 863 på Hansnes den 11. august 2022.

– Det er sjelden det går så fort med et veiprosjekt. Vanligvis tar det over et år å komme i gang, forteller ordfører i Karlsøy kommune, Mona Benjaminsen, på nettsidene til Troms og Finnmark fylkeskommune:

Entreprenør Workinn forventer å være ferdig med arbeidet frem til Hessfjordkrysset før vinteren.

– Vi er en uke foran skjema og vi tar innpå for hver dag som går, sier Simen Workinn, i Entreprenør Thor og Bjørnar Workinn AS.

Neste steg i prosjektet er asfaltering som han anslår vil være i gang i midten av september.

Fylkesveiløftet

Tiltaket er en del av Fylkesveiløftet 2022-2025 hvor Troms og Finnmark fylkeskommune har avsatt to milliarder kroner til å ta igjen etterslepet på fylkesveier. Mer enn 1000 kilometer med vei skal rehabiliteres.  

Hovedtiltakene i reinvesteringsprosjektet er forsterkning av eksisterende fylkesveier for å oppnå funksjonell bruksklasse for næringsliv og befolkning, samt sikre lavere driftskostnader og bedre levetid for veidekkene. Omfang og utførelse vil tilpasses den enkelte streknings tekniske tilstand basert på blant annet bæreevnemålinger.

Trafikksikkerhet

Øyvind Strømseth, leder for avdeling Veg i Troms forteller at prosjektet også tar for seg mindre trafikksikkerhetstiltak. Dette kan være fjerning av bergnabber ved veien eller siktutbedringer. Det ordinære vedlikeholdsprogrammet knyttet til eksempelvis bruer, reasfaltering med videre vil følge parallelt med reinvesteringsprosjektet de neste barmarksesongene.

Prosjektleder Kjell Roar Robertsen sier at den nye satsingen vil være det største løftet som er gjort på fylkesvegnettet i Troms noen gang. Som vegeier er fylkeskommunen veldig fornøyd med fremdriften og samarbeidet med Workinn. Neste entreprisekontrakt er lyst ut med tilbudsfrist 18.08.2022.

 

Kilde: Troms og Finnmark fylkeskommune

KLIKK for alle artikler i Anbud oppdrag kontrakter.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.14