23948sdkhjf

Utbedring av fylkesvei 6328: Tre entreprenører vil ha oppdraget

Tre entreprenører vil utbedre fv.6328 By - Stjern i Åfjord:

Trøndelag Fylkeskommune forbereder utbedring av fylkesveg 6328 mellom By og Stjern i Åfjord Kommune. Utbedringen av et rasutsatt parti ved Årbogsfossen har hovedfokus og  tre entreprenører har gitt tilbud. Nå starter kontrollregningen av tilbudene.

Spleiselag

Prosjektet Fv.6328 By-Stjern omfatter opprusting av 7,5 km grusveg i Stordalen i Åfjord Kommune. Prosjektet er et spleiselag mellom Åfjord Kommune og Trøndelag Fylkeskommune. Kontrakten består av to delstrekninger og to opsjoner. Delstrekning A mellom By og Årbogsfossen omfatter utbedring av totalt 2,7 km veg. Denne strekningen har  spredte tiltak som drenering, utvidelse av vegbredden, nye stikkledninger under veien og utskifting av rekkverk.

Delstrekning B er et lokalt tiltak ved Årbogsfossen, som må utføres pga tidligere ras fra dagens vei og ned mot Stordalselva. Her skal fylkeskommunen sprenge ut en kort skjæring i fjellet og flytte vegen lengre vekk fra Stordalselva slik at man unngår fremtidige ras.

Sikringstiltak

I tillegg skal det gjennomføres lokale sikringstiltak langs vegen, samt drenere og skifte vegrekkverk om det trengs. Dersom det er penger igjen i prosjektet når delstrekning A og B er gjennomført, vil fylkeskommunen vurdere å utløse Opsjon 1. Denne opsjonen omfatter lokale tiltak på strekningen Årbogsfossen-Stjern, lik de tiltakene som utføres på Delstrekning A.

Klart før vinteren

Den siste opsjonen i kontrakten omfatter asfaltering av veien mellom By og Stjern. Pr dags dato anslår fylkeskommunen at prosjektet ikke har midler til dette arbeidet. Teamleder Olaf Rovik er godt fornøyd med tilbudene, og uttaler at arbeidene må komme raskt i gang slik at det rasutsatte partiet ved Årbogsfossen blir utbedret før vinteren kommer.

- Det passerer både skolebusser, tankbiler og privatbiler forbi Årbogsfossen daglig, og det er viktig å sikre en trygg vei forbi dette området før vinteren kommer, sier Rovik.

Trøndelag Fylkeskommune skal nå kontrollregne de tre tilbudene samt gå gjennom entreprenørenes dokumentasjon, før en endelig innstilling av entreprenør blir offentliggjort.

Kilde: Trøndelag fylkeskommune

KLIKK for alle artikler i Anbud oppdrag kontrakter.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.11