23948sdkhjf

Transportør-guide: Norges 2562 største i Godstransport på vei

Også i år setter vi opp komplett liste med omsetning og resultat og rangering i Norge for siste offentlige regnskapsår, altså 2021. Foreløpig mangler litt over 200 bedrifter - men trendtallene er så klare at vi publiserer listen nå.

TUNGT OG PENGER: På denne listen finner du samtlige AS med næringskode "Godstransport på vei" og over 1 mill i omsetning i 2021. Listen er det mest komplette oppslagsverket over norske bedrifter og den økonomiske tilstanden i "vår" bransje.

Trykk her for å lese listen, eller trykk på bildene av listen lenger nede, rangert eller alfabetisk, og les dem i PDF-format.

Tungt.no lager disse listene for å gi god oversikt over bransjen, og for å bidra til faktabasert kunnskap om situasjonen i bransjen. Med disse tallene kan vi dokumentere at bransjen som helhet gjorde et anstendig økonomisk resultat (før skatt) i 2021. Svakere enn 2020, riktignok, men fortsatt betydelig bedre enn de 10-12 årene før der igjen.

Kjøttvekt og fallgruber

Det er noen fallgruber i disse listene også (se eget avsnitt lenger nede). Blant annet mangler de mange mindre enkeltpersonsforetakene. Disse foretakene utgjør etter alt å dømme likevel relativt lite i total omsetning i forhold til bedriftene med offentlig tilgjengelige tall.

Dermed er denne listen «kjøttvekta» i norsk transport. Største bedrift har over en milliard kroner i omsetning. Minste bedrift har en million kroner i omsetning.

  • Totalt omsatte de 2562 bedriftene for ganske nøyaktig 50,8 milliarder kroner i 2021. Veksten fra 2020 i form av omsetning ser ut til å ligge rundt 10-11 prosent.
  • Samlet resultatmargin før skatt derimot, er på 4,3 prosent i 2021, som er en nedgang fra 2020, da bedriftene som har regnskapstall for begge årene presterte 4,9 prosent.
  • Det mangler ennå ca 200 bedrifter før den endelige listen er komplett, og vårt grovestimat er at de endelige resultattallene da blir hhv. 4,1 og 4,7 prosent.

NB! Merk at omsetningstallene gjelder «morselskap», ikke «konsernregnskap». Det er altså omsetning for det enkelte AS vi har rangert bedriftene etter. Det betyr i praksis at de store konsernene, som Litra, Nor-Log, Toten Transport etc., ikke rangerer på topp, men er plassert på listen med hvert enkelt AS i konsernet.

Om de «to» listene 

Det finnes kun en master-liste, men for å gjøre det enklere for leserne, har vi sortert listen på to måter - trykk på bildene for å lese tabellene i PDF-format:

  • Størrelse. I den øverste PDFen er bedriftene rangert etter størrelse på omsetning, med de største øverst og ned til nummer 2562 med 1 million kroner i omsetning.
  • Alfabetisk: Siden det er en lang liste, har vi også laget en alfabetisk versjon. Her vil du dessuten finne «nummeret» i rekkefølgen i første kolonne, slik at det er lett å se hvor bedriften hører hjemme i rangeringen.

Forutsetningen for å komme med på listene er at bedriften har næringskode Godstransport på vei, at bedriftene finnes i foretaksregisteret og merverdimantallet, og at det er registrert regnskap for 2021 innen uttak av listen 23. august 2022. Til uttrekket har vi benyttet Proff Forvalt. Beregninger av resultatprosent og vekst fra 2020 til 2021 er gjort av Tungt.

Enkeltpersonsforetakene

Den største mangelen for å lage en 100 prosent komplett liste i bransjen vår, er enkeltpersonforetakene. 

Det er først når et enkeltpersonforetak har eiendeler med verdi over 20 millioner kroner, eller at antall ansatte utgjør over 20 årsverk, at virksomheten går fra å ha bokføringsplikt til regnskapsplikt. Og det er regnskapene som er offentlige. Til sammenlikning har alle AS regnskapsplikt omtrent fra første krone. Derfor går vår liste ned til 1 million i omsetning.  

En mindre mangel ved listen er også transportbedrifter som IKKE er registrert med næringskode «Godstransport». Dette kan være bedrifter som en gang har begynt i en annen bransje. Og motsatt problem er bedrifter som har «vår» næringskode, men driver annen virksomhet.

Vi har rensket listen for de største bedriftene som ikke selv driver transport (speditører har egen liste - klikk her), men noen som driver med litt av hvert finnes fortsatt i listene.

Enda mer om tallene

I Norge finnes det altså i overkant av 12.000 virksomheter totalt med næringskode Godstransport. Filtrerer vi bort underavdelinger og forutsetter at bedriftene finnes i foretaksregisteret og merverdimantallet i tillegg, kommer vi ned til mer håndterlige drøyt 5.000 virksomheter.

Herav er det imidlertid fortsatt et stort antall virksomheter med svært lav eller helt uten oppgitt omsetning. Ser vi for oss at en transportbedrift med utstyr trenger minst en million kroner i omsetning for å kalles «heltidsvirksomhet», er vi nede på 2.770 virksomheter. Og fjerner vi de 208 som fortsatt mangler tall for 2021, da kommer vi ned på de opplistede 2562 bedriftene.

Merk at bedriftene driver leietransport – altså at det å drive transport for andre er bedriftens forretningside. Det skjer i tillegg en ganske stor andel transport i Norge, ca. 40 prosent som faller i kategorien egentransport. For eksempel en jordbær-, møbel- eller betongprodusenter som distribuerer sine varer på egne biler. Disse bedriftene og transportmengden omfattes ikke her.

Kilde: Tungt.no, Proff Forvalt

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.063