23948sdkhjf

Norsk Bergindustri: Høye energikostnader tynger bedriftene

Små og mellomstore bedrifter i Sørvest-Norge rammes hardere enn bedriftene i midt og nord.

Tung produksjon med tyngre kostnadsbilde: Utviklingen i energikostnadene påvirker lønnsomheten i svært stor grad, bekrefter medlemmene i Norsk Bergindustri i en ny spørreundersøkelse:

Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 17-25 august. Medlemmer i nord ser mer positivt på sysselsettingen fremover enn ellers i landet. Av avbøtende tiltak fra regjeringen, er lettelser i el-avgiften høyest prioritert, i følge Norsk Bergindustri sin pressemelding.

- Norsk Bergindustri etterspør ubyråkratiske støtteordninger som raskt kan avhjelpe den krevende situasjonen mange av medlemmer står oppe i, uttaler Anita Helene Hall, generalsekretær i Norsk Bergindustri.  

- Selv om det er geografiske variasjoner, frykter vi at energisjokket kan føre til konkurser, sier Hall videre.

Nå oppfordrer hun regjeringen til å presentere et robust og forutsigbart opplegg, slik at næringen får større økonomisk trygghet for overgangen til nullutslippsløsninger fremover.

Undersøkelsen viser for øvrig følgende hovedfunn vedr energikostnader:

  • Bransjene naturstein og byggeråstoff er de som merker det sterkest på kroppen per idag
  • Små- og mellomstore bedrifter i Sørvest-Norge rammes hardere enn bedrifter i midt og nord
  • 1 av 5 bedrifter vil utsette overgangen til nullutslippsløsninger grunnet dagens situasjon
  • 1 av 3 bedrifter vil imidlertid fortsette å planlegge for overgang til nullutslippsløsninger, men dette forutsetter at støtteordninger fra myndighetene faller på plass
  • Lettelser i el-avgiften, en kontantstøtteordning som bygger på private husholdningers, eller lettelser på nettleien er prioriterte ønsker

Undersøkelsen viser følgende hovedfunn vedrørende markedsutsikter:

  • Over 40% av respondentene tror markedsutsiktene blir dårligere de kommende 6 måneder
  • I Nord-Norge er det tegn til optimisme, særlig innenfor gruppen malm/mineraler hvor 60% svarer at de planlegger å øke bemanningen fremover
  • Byggeråstoffbransjen uttrykker mest usikkerhet for fremtiden
  • Våre medlemmer mener at de mest sentrale hindre for ekspansjon og nye investeringer fremover er; økte priser på innsatsfaktorer, tilstrekkelig tilgang på kvalifisert arbeidskraft og utfordring med gjeldende rammebetingelser

Nullutslipp vil ta lenger tid

Våre medlemsbedrifter har et sterkt ønske om å bidra til overgangen til nullutslippssamfunnet. Men når store deler av bransjen opplever slike priser som vi nå ser, må vi snarlig omfattes av kraftfulle, ubyråkratiske støtteordninger for å komme videre. I motsatt fall frykter vi at overgangen til nullutslippssamfunnet tar mye lengre tid, avslutter Hall.

Opphav og kilder: Norsk Bergindustri

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.125