23948sdkhjf

Driftskontrakt i Gjøvik: Mesta forplikter seg til markedsledende arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkårene for ansatte i denne kontrakten skal være blant de beste i bransjen

For første gang er gode arbeidsvilkår en del av konkurransen om vegkontrakter i Statens vegvesen. Mesta har i tillegg forpliktet seg til klimakutt og bedre beredskap i Gjøvikområdet og på Romerike:

I kontrakten for Gjøvik og Romerike har Mesta forpliktet seg til å ha markedsledende arbeidsvilkår for egne ansatte og underentreprenører, står det i pressemeldingen fra Statens vegvesen.

UE sidestilles med hovedentreprenør

Det innebærer at lønns- og arbeidsvilkårene for ansatte i denne kontrakten skal være blant de beste i bransjen. Underentreprenører sidestilles med egne ansatte når det gjelder kompensasjon og opplæring.

Mesta har også satt som krav at alle ansatte både i egen virksomhet og underentreprenør skal ha tariffavtale.

Lover store CO2-kutt

Mesta har lovet å kutte CO2-utslippene med 29 prosent fra første år, og øke til 40 prosent i løpet av kontraktsperioden. Dette skal blant annet oppnås ved at over 40 prosent av kjøretøyene er fossilfrie. Mesta vil blant annet benytte elektriske biler og lastebiler som går på biogass, og har forpliktet seg til å redusere andel tomgangskjøring, bedre logistikken og jobbe mer effektivt, blant annet gjennom bruk av digitale verktøy.

Bedre beredskap

I tillegg garanterer Mesta for kortere responstid ved uforutsette hendelser enn det som følger av Statens vegvesens standardkontrakter. Gjennom bedre utstyr og plassering av utstyr og folk vil utrykningstida bli 45 minutter på dagtid og 1,5 timer på natta. Det betyr at vegen kan åpnes raskere igjen ved eventuelle hendelser.

445 kilometer

Femårskontrakten for Gjøvik og Romerike omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver på E6 Gardermoen – Kolomoen og E6 Vingrom – Moelv, riksveg 4 Mjøsbrua – Gjelleråsen, E16 Kongsvinger – Kløfta og E16 Gardermoen – Jevnaker, totalt 445 km.

Det var fem tilbydere som leverte tilbud, og Mesta kom best ut på samtlige kriterier.
I konkurransen ble pris vektet 30 prosent, mens øvrige kriterier i sum ble vektet med 70 prosent.

Mesta + fire UE

Totalt vil rundt 100 personer være sysselsatt med drift og vedlikehold av vegene i området. I tillegg til Mestas egne folk er følgende underentreprenører på plass: Killingmo Freseservice AS, SLT AS, Jan Erik Ånerud AS og Monsen Maskin og Transport AS.

Statens vegvesens driftskontrakter:

• All drift og vedlikehold av riksveger utføres av private entreprenører på oppdrag fra Statens vegvesen. Slik har det vært siden 2003.
• Fram til regionreformen trådte i kraft i 2020 var driftskontraktene felles for statlige og fylkeskommunale veger. Etter reformen har Statens vegvesen bare ansvar for riksvegene, og felleskontraktene fases gradvis ut. Fra 1. september 2022 har Statens vegvesen 24 rene riksvegkontrakter, mens 19 kontrakter er felles med fylkeskommunene.
• Standard kontraktsperiode er fem år, med tre års gjensidig opsjon for inntil tre nye år.
• Pris skal alltid vektes i tildelingen av kontrakter, men det er åpnet for kombinasjon med andre tildelingskriterier.
• Alle entreprenører skal ha miljøsertifisering og må rapportere om CO2-utslipp.
• Alle kontrakter skal ha miljøkrav og insentiver til innovasjon.

Nye kontrakter neste år 

I 2023 kommer nye driftskontrakter for Øst-Finnmark, Sør-Troms, Ofoten, Nordfjord, Sunnmøre og Romsdal og deler av Telemark. I tillegg til noen geografiske endringer, kan det bli justeringer som følge av at Nye Veier AS overtar drift av enkelte riksvegstrekninger. De nye kontraktene som trer i kraft høsten 2023, lyses ut seinere i høst eller tidlig i 2023.

Dette er de nye kontraktene fra 1. september 2022 – 1. september 2027:

Område                          Entreprenør                              Kontraktsum (eks. mva.)
Romerike – Gjøvik          Mesta                                         436 mill. kr.
Rogaland                        Risa                                            509 mill. kr.
Alta og Nord-Troms        Anlegg Nord                               469 mill. kr.
Østfold og Follo              Mesta                                         463 mill. kr.
Hardanger og Sogn       Presis Vegdrift AS                       670 mill. kr.
Drammen                       Vaktmesterkompaniet                415 mill. kr.
Midt-Norge                     Mesta                                         445 mill. kr.

Opphav: Statens vegvesen / Killingmo Freseservice

KLIKK for alle artikler i Anbud oppdrag kontrakter.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Bedriftenes egne nyheter
Se alle medlemsnyheter
Mest lest
STILLINGSARENA
Gå til stillingsoversikten
Nyeste artikler
Se nyeste artikler
Anbefalte artikler
Utvalgte nyheter fra forsiden
Lars fra Lillehammer: - Jeg storkoser meg bak rattet i bilen og spakene på krana
E-Trans med fem nye Scania: - Tungt terreng og tung last krever sterke trekkvogner
Jan Ove Halsøy: Bransjens våpendrager
Norsk Vann: Nå er tallet 360 milliarder
Nok en driftskontrakt utlyst, nå i Nordfjord
Kronerulling: Historien om de norske bankbussene
Andre Nordiske Medier
Metal Supply NO
Building Supply NO
PlastForum NO

Send til en kollega

0.112