23948sdkhjf

Anlegg Nords driftskontrakt: Skal bli sikrere, grønnere og mer effektivt

Driftskontrakten er i gang og Anlegg Nord AS skal drifte 537 kilometer i nord.

Godt samarbeid mellom Statens vegvesen og Anlegg Nord AS skal sikre grønnere og mer effektiv drift av vegene i Nord-Troms og Alta-området:

Det skriver Statens vegvesen i meldingen som gikk ut 1.september, datoen hvor de nye driftskontraktene trådde i kraft.

Det er nå Anlegg Nord AS som har ansvaret for å drifte og vedlikeholde 537 kilometer riksveg gjennom Storfjord, Kåfjord, Nordreisa og Kvænangen i Nord-Troms, og fram til bommen mot Sennalandet øst for Alta i Finnmark.

I tillegg kommer E45 fra Alta gjennom Kautokeino til riksgrensen mot Finland. 55 av kilometerne er gang- og sykkelveg. Driftskontrakten gjelder for fem år framover, og i tillegg har begge parter opsjon for drift i inntil tre nye år.

– Målet er å skape forutsigbar framkommelighet og trafikksikkerhet på en bærekraftig måte, sier Torvald Tretteskog, seksjonssjef for drift i Statens vegvesen. Han ser fram til samarbeidet med Anlegg Nord AS.

Krav til klimakutt og miljø

I den nye driftskontrakten har Statens vegvesen satt nye krav til klima og miljø. Anlegg Nord AS må derfor ta i bruk kjøretøy og maskiner med lavere utslipp, og det skal rapporteres på drivstoff og energiforbruk.

– Alle som vil ha oppdrag for Statens vegvesen må oppfylle krav til miljø- og klimautslipp. I denne kontrakten har vi satt strenge krav til avfallshåndtering, inkludert slam fra tunnel og strøsand fra vegen, og entreprenøren belønnes for gjenbruk av skilt, forteller Tretteskog.
Alle entreprenører må også være sertifisert innen ledelsessystem for kvalitet, miljø og arbeidsmiljø.

Fra by til høyfjell

I konkurranse med nasjonale entreprenørfirmaer var det det Alta-firmaet, Anlegg Nord AS som vant anbudskonkurransen. Fra i dag skal entreprenøren utføre de løpende drifts- og vedlikeholdsoppgavene på riksvegene både sommer og vinter. Kontraktsummen er på 469 millioner kroner (eks. mva).

– Det er en viktig jobb å ta vare på vegene våre. Trafikksikkerhet og god fremkommelighet er noe som berører alle, og vi skal utføre dette på en bærekraftig måte. Dette er en driftskontrakt med varierte utfordringer – fra bytrafikk i Alta til høyfjellsutfordringer over Kvænangsfjellet, sier seksjonssjef for drift, Torvald Tretteskog.

Kilde: Statens vegvesen

KLIKK for alle artikler i Anbud oppdrag kontrakter.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.125