23948sdkhjf

Forsikringsselskap starter med gjenbruk av byggematerialer

Forsikringsselskapet Fremtind skal sammen med startup-selskapet Loopfront utvikle en pilot for å øke gjenbruken av brukte byggematerialer. Fremtind har ikke jobbet med ikke jobbet med gjenbruk av byggematerialer før.

FOR SIKRING:Bygg- og anleggsbransjen i Norge kaster angivelig to millioner tonn materialavfall i søpla hvert år.

Det vil Loopfront og Fremtind gjøre noe med.

– Vi registrerer mange boligskader som krever gjenoppbygging, og kaster hundrevis av tonn med byggematerialer i forbindelse med skadeoppgjør hvert år. Som innkjøper av entreprenør- og håndverkstjenester, har vi mulighet til å øke gjenbruken av brukte byggematerialer, mener Benjamin Raugland i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB.

Fremtind har i første omgang satt mål om å gjenbruke 25 prosent av alle materialer som kan brukes på nytt. Samarbeidet vil gi bedre svar på hvor mye som faktisk kan gjenbrukes.

Må bli slutt på at alt havner i søpla

I følge Zero står bygg for nær 40 prosent av klimagassutslippene i verden. – Vi må endre dagens praksis hvor nesten alt av brukte byggematerialer havner i søppelcontaineren, mener daglig leder i Loopfront, Michael Anthony Curtis.

Loopfront tilbyr en teknologiplattform som muliggjør mer gjenbruk av materialer. Alle som på en eller annen måte jobber i bransjen eller med byggematerialer kan bruke plattformen.

Fremtind får på sin side innmeldt nær 36.000 skadesaker på boliger og bygg hvert år. Over 7000 av disse ende med at boliger må repareres eller bygges opp helt på ny. Materialkostnader står for nær 35 prosent av skadeoppgjøret, og prisene på materialer øker.

– Samtidig har både pandemi, krig og utfordringer i skipstrafikken svekket tilgangen på materialer betydelig. Entreprenørene og håndverkerne vi har avtale med kommer til å hilse dette velkommen, tror Raugland.

Vil skjerpe miljøkrav til tømrere og entreprenører 

– For å endre på dagens situasjon, må vi etablere et økosystem med aktører som ønsker endring. Virksomheter med stor innkjøpsmakt er sentrale for å få dette til, sier Curtis.

I 2023 skal Fremtind reforhandle avtalene de har med sine 16 leverandører innenfor tømring, og entreprenør- og skadesanering.

– Vi skjerper miljøkravene og skal følge opp leverandørene enda tettere. Vi vil stille krav til gjenbruk av materialer. Vi skal også jobbe for å reparere flere konkrete bygningsprodukter, som for eksempel laminat og parkett, sier Raugland.

– For oss handler det om prosesser og data. Det må være lett for alle aktører som jobber med byggematerialer å legge inn informasjon om materialer, bestille brukte materialer, og ha oversikt over bruk, kostnader og utslipp i plattformen, sier Curtis.

Loopfront har blant annet jobbet med Asker kommune og Trondheim kommune, med gode resultater. Asker kommune har spart 20 millioner kroner på kommunale bygningsprosjekter gjennom å benytte brukt byggemateriale. I Trondheim prøver de nå ut deling av byggematerialer med en eiendomsaktør, i en tid med stor mangel på materialer

Opphav og kilder: Pressemelding fra Fremtind

KLIKK for alle artikler i Bygg bedre billigere.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.087