23948sdkhjf

Rulleprøvene: - Vi mener at dagens metoder måler korrekte bremseverdier, sier Statens vegvesen

Debatten rundt tungbilbremser og rulleprøvernes nøyaktighet er fortsatt en het potet, og nå har temperaturen steget betraktelig.

TUNG DOKUMENTAR: NRK Brennpunkt sendte onsdag 12. oktober dokumentaren Kollisjon, hvor det blant annet ble hevdet at metoden Statens vegvesens bruker for å teste bremsene på lastebiler og hengere ikke fungerer slik den skal.

Dokumentaren har skapt liv i kommentarfeltene, og det mangler ikke på de som ønsker å kritisere Statens vegvesen. Statens vegvesen sier på sin side at de er uenig i NRK sin framstilling av saken. Vi har spurt to etater om deres reaksjoner etter at dokumentaren ble sendt.

Har gjennomført en rekke tiltak

Tungt.no har spurt Wigdel: Nå er det mye kritikk av bremseprøvene som gjennomføres av Statens vegvesen. Vil Statens vegvesen sørge for en uavhengig gjennomført test som dokumenterer at rullebremseprøverne er gode nok?

- Vi har i etterkant av tidligere undersøkelser gjennomført en rekke tiltak. Det er satt strengere krav til selve bremseprøverne og det er innført strengere krav til kalibrering av disse. Det er også innført krav til opplæring og personlig godkjenning av kontrollørene som utfører EU-kontrollene, forklarer Wigdel.

Han sier videre at Statens vegvesen har gjort dette for å kvalitetssikre både selve kontrollutstyret og at kontrollen blir utført på riktig måte. Tiltaket vedrørende opplæring og personlig godkjenning av kontrollørene som utfører EU-kontroll er nylig utført, overgangsperioden for kontrollørene utløp 1. oktober 2022.

Bruk av rullebremseprøvere er hjemlet i internasjonalt regelverk (EU-direktiv 2014/47 og 2014/45). Godkjente bremseprøvere skal oppfylle kravene som er satt i ISO-standard 21069 – og de skal kalibreres årlig av en akkreditert aktør.

- I likhet med et internasjonalt fagmiljø mener vi rullebremseprøvere er den beste metoden vi har for å kontrollere bremser i utekontroll og under PKK. Det forutsetter naturligvis at måleapparatene som brukes er riktig kalibrert og vedlikeholdt, og at kontrolløren som gjennomfører prøven gjør dette på riktig måte. Vi jobber hele tiden for å bli bedre, men vi må samtidig forholde oss til det gjeldende regelverket. Per i dag betyr det å bruke rullebremseprøvere for å kontrollere bremser langs vei og på EU-kontroll, sier Wigdel.

- Enhver sjåfør er ansvarlig

Statens vegvesen har også sendt tungt.no en skriftlig uttalelse fra Wigdel, som vi gjengir her:

"Vi mener at dagens metoder måler korrekte bremseverdier. Kommentaren det refereres til gjelder bremsetilpasning mellom bil og henger. Enhver sjåfør er ansvarlig for at trekkvogn og tilhenger kobles sammen på riktig måte. Det gjelder for privatbilsjåfører som skal kjøre en henger med hageavfall på dynga og for yrkessjåfører.

Kontrollmyndighetene kan ikke undersøke hver eneste sammenkobling av bil og henger til enhver tid. En trekkvogn kan bytte tilhenger flere ganger daglig – da er det alltid sjåførens ansvar å påse at dette gjøres riktig. I alle biler med EBS (standard i nye biler siden 2011) er det alarmsystemer og varsellamper som sier ifra dersom det er feil på det elektroniske bremsesystemet. Lyser en av disse lampene, må føreren få undersøkt feilen før videre kjøring."

Statens havarikommisjon gir råd eller anbefalinger

En annen etat som også er med i dokumentaren er Statens havarikommisjon. De mener Statens vegvesen ikke har fulgt opp tilrådningene fra havarikommisjonen.

Hva er tilrådninger?

Rapporter som Statens havarikommisjon utarbeider etter en ulykkesundersøkelse skal gjøre rede for hendelsesforløpet og inneholde en vurdering av årsaksforholdene. Rapportene skal, så langt det er formålstjenlig, inneholde eventuelle sikkerhetstilrådinger om tiltak som bør treffes eller vurderes med henblikk på å forhindre fremtidige ulykker. 

Hva sier så Statens havarikommisjon om at vegvesenet ikke følger opp tilrådningene? Rolf Mellum som er intervjuet i dokumentaren har gått av med pensjon, men vi har fått skriftlig svar fra Ingvild Ytrehus som er avdelingsdirektør vei og landforsvar. Hun svarer ikke konkret på det vi spør om, men gir et mer generellt svar i hva jobben til Statens havarikommisjon (SHK) er:

"Rapporter som SHK utarbeider etter en ulykkesundersøkelse kan inneholde sikkerhetstilrådinger om tiltak som bør treffes eller vurderes med henblikk på å forhindre fremtidige ulykker. Havarikommisjonens sikkerhetstilrådinger peker på sikkerhetsproblemer og gir råd eller anbefalinger til ansvarlige organisasjoner og myndigheter om hvordan sikkerheten kan forbedres. Sikkerhetstilrådingene spesifiserer ikke konkrete løsninger, og det er opp til de ansvarlige organisasjonene og myndighetene å sørge for en vurdering av sikkerhetstilrådingen og gjennomføre tiltak."

Det kommer frem i dokumentaren at SHK flere ganger har advart Statens vegvesen etter ulykker der lastebilhengere har kommet over i feil kjørefelt. SHK har undersøkt tre ulykker (Vinjeøra 2011, Hjellebøl 2012 og Flekkefjord 2014) der lastebilhengere har mistet kontroll og kommet over i motgående kjørefelt. Som følge av disse undersøkelsene har SHK fremmet tre sikkerhetstilrådinger til Statens vegvesen relatert til kontroll og oppfølging av bremsesystem på tunge kjøretøy. Se denne linken for sikkerhetstilrådningene."

Ytrehus legger til følgende i sitt svar til tungt.no:

"Sikkerhetstilrådinger som avgis gjennom undersøkelser skal følges opp av Samferdselsdepartementet, jf. forskrift av 30. juni 2005 nr. 793 om offentlige undersøkelser og om varsling av trafikkulykker mv. § 14. Frem til 1. september 2021 var ansvaret for å følge opp sikkerhetstilrådinger delegert fra Samferdselsdepartementet til Statens vegvesen. Fra 1. september 2021 har Vegtilsynet ansvar for, på vegne av Samferdselsdepartementet, å følge opp alle sikkerhetstilrådingene på vei. Dette innebærer å føre oversikt over oppfølgingen av alle SHKs sikkerhetstilrådinger innen veisektoren og tilrå lukking til Samferdselsdepartementet når en tilråding anses tilstrekkelig fulgt opp."

Norges Lastebileierforbund stoler på Statens vegvesen

Etter Brennpunkt-dokumentaren, hvor det ble hevdet at Statens vegvesens metode for å teste bremsene på lastebiler er upåliteligble, intervjuet Norges Lastebileier-Forbund sin egen sjef på deres nettside lastebil.no. I artikkelen på lastebil.no sier NLF-direktør Geir A. Mo at NLF har full tillit til at Statens vegvesen til enhver tid bruker de beste kontrollmetodene, i tråd med EU-direktivet. I artikkelen sier Mo at medlemsbedriftene er veldig opptatt av kontroll.

- Feiltester vil ha store økonomiske konsekvenser, og vi har de siste årene ikke fått tilbakemeldinger fra medlemsbedriftene om at det har vært et stort problem med feiltester som fører til enten kjøreforbud av fungerende biler eller andre veien tidligere, sier Mo til lastebil.no.

Han sier videre: - Først og fremst vil jeg si at trafikksikkerhet alltid er det viktigste for våre medlemsbedrifter. Den er avgjørende for både sjåførene våre og andre som ferdes langs veien, og ett kjøretøy med feil på bremser er slik sett ett for mye. Vi har ingen grunn til ikke å ha full tillit til at Statens vegvesen til enhver tid bruker de beste kontrollmetodene tilgjengelig, i tråd med EUs direktiver om prosedyrer og metoder for bremsekontroll, Mo til lastebil.no.

Opphav og kilder: Tungt.no

KLIKK for alle artikler i Trafikk og utekontroll.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Bedriftenes egne nyheter
Se alle medlemsnyheter
Mest lest
STILLINGSARENA
Gå til stillingsoversikten
Nyeste artikler
Se nyeste artikler
Anbefalte artikler
Utvalgte nyheter fra forsiden
Slik blir lastebil-framtida - ifølge MAN
Alf Brekken & Sønner vs Veidekke: «David» vant kampen
TransportMagasinet på jobb med Cora Siren Valde: - Et godt forbilde
Veidekke bygger 75 leiligheter for 210 millioner kroner i Bergen.
Elektrisk småtass klar for last mile-oppdrag
Rental.one AS blir forhandlere for IRM Norge AS
Andre Nordiske Medier
Metal Supply NO
PlastForum NO
Maskinregisteret

Send til en kollega

0.156