23948sdkhjf

Nye løyveregler: Krav til varebiler i internasjonal transport

Nå må de lette varebilene legge frem en garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap på 18.000 kroner for løyve.

TUNGT KRAV: Tidligere har det ikke vært krav om løyve for de som kjører internasjonal transport med varebil med tillatt totalvekt på over 2500 kilo til 3500 kilo. Fra 1. november i år endres dette kravet.

Samferdselsdepartementet varselt i forrige uke om 39 tiltak som skal stanse sosial dumping i transportsektoren. Tiltakene finner du i "Handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren".

Manglet riktig løyvepris

EUs mobilitetspakke er en viktig del av denne handlingsplanen, og pakken er allerede tatt inn i norsk rett. Mange av de nye reglene vil gjelde fra 1. november. Fra denne datoen kommer det blant annet krav om løyve for internasjonal godstransport med varebiler med tillatt totalvekt fra 2,5 til 3,5 tonn.

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) skriver på sin nettside at samferdselsdepartementet først sendte et rundskriv på garantisummer for løyver 2022 og 2023 torsdag 27. oktober. Departementet har derimot måttet korrigere dette etter at NLF påpekte at det manglet riktig løyvepris på varebil for de som allerede hadde løyve på kjøretøy over 3.500 kilo.

Kan få utstedt særskilt løyve

Jan-Terje Mentzoni, viseadministrerende direktør i NLF, sier til lastebil.no at han er svært glad for at disse reglene nå klargjøres.

- Det er viktig for at norske transportører som utfører internasjonal godstransport med varebiler, kan få utstedt særskilt løyve for slik transport i tråd med mobilitetspakkens regler. Etter at reglene ble innført i EU-landene tidlig i 2022, har det vært uklart om bruk av tungbilløyve ville kunne medføre gebyr for norske transportører ved kontroll langs vei av varebiler, sier Mentzoni.   

Når man etter søknad får tildelt løyve, får man samtidig utstedt ett eller flere løyvedokument som bekrefter at man har løyve. Løyvedokumentet skal følge med i motorvognen ved løyvepliktig transport for å muliggjøre kontroll. Hvis kriteriene for å få løyve ikke lenger er oppfylt eller andre krav til næringsvirksomhet ikke oppfylles, kan løyvet tilbakekalles av løyvemyndigheten. 

Garantierklæring 2.500 til 3.500 kilo

Det er den som søker om eller innehar løyve som må oppfylle kravene til økonomi og etablering, det vil si enkeltpersonforetak eller selskap.

NLF skriver på sin nettside at etter yrkestransportforskriften skal søker ved søknad om et løyve for internasjonal godstransport med tillatt totalvekt over 2.500 kilo og opp til 3.500 kilo, legge frem en garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap. Ut 2022 er summene på 18.000 kroner for det første løyvet og 9.000 kroner for påfølgende løyver. I perioden fra 1.januar til 31. desember 2023 er garantisummen etter avrunding satt til 19.000 kroner for det første løyvet og 10.000 kroner for påfølgende løyver.  

Garantierklæring over 3.500 kilo

For løyve for godstransport med motorvogn eller motorvogn med tilhenger med tillatt totalvekt over 3.500 kilo er garantisummen satt til 95.000 kroner for det første løyvet og 53.000 kroner for de påfølgende løyvene.

Videre melder samferdselsdepartementet at for de som har løyver over 3.500 kilo, vil det koste 10.000 kroner for de påfølgende løyvene med kjøretøy med tillatt totalvekt fra 2.500 kilo opp til 3.500 kilo.

I følge NLF vil søknad om løyve som kommer inn før 1. januar 2023, kunne følge den garantisummen som gjaldt på søknadstidspunktet dersom søknaden er komplett, mens søknader om løyve som kommer inn etter 1. januar 2023, må bruke garantisum for 2023.

Opphav og kilder: Regjeringen.no, Norges Lastebileier-Forbund

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094