23948sdkhjf

120 ansatte blir berørt: Green Cargo legger ned innenriks godstrafikk i Norge

Styret i Green Cargo har besluttet at selskapets virksomhet i Norge skal avvikles i løpet av 1. kvartal 2023.

TUNG AVVIKLING: Rundt 120 medarbeidere og en trettitals kunder i Norge berøres av nedleggelsen. Det pågår nå forhandlinger med fagforeningene om gjennomføring av nedleggelsen.

Dette innebærer at tre godslinjer legges ned. Årsaken er at de økonomiske forutsetningene for forsvarlig drift ikke er til stede, til tross for stadig økende etterspørsel. 

Green Cargo har siden 2016 levert godstrafikk på bane, mellom Oslo – Bergen, Oslo – Trondheim og Oslo – Stavanger. Selskapet har opplevd økende volum og etterspørsel etter intermodal godstrafikk.

- Dessverre har driftskostnadene økt betydelig mer enn inntektene de siste årene. Årsaken er økte produksjonskostnader knyttet til ugunstig kapasitetstildeling av tognettet, merkostnader på grunn av arbeid på både linjer og terminaler, samt økte strøm- og dieselkostnader. Forutsetning for videre drift er derfor ikke til stede, sier Ted Söderholm, VD i Green Cargo (bildet).

Nedleggelsen skyldes en betydelig økning i driftskostnadene i Norge.

- Bakgrunnen for dette er omfattende sporarbeid på linjer og i terminaler, sterkt økte strømkostnader, økte dieselkostnader og økte personalkostnader. Vi ville helst fortsette driften i Norge, men de økonomiske rammene og situasjonen fremover gjør at vi må agere bedriftsøkonomisk ansvarlig, sier administrerende direktør Bengt Fors i Green Cargo Norge AS.

Avviklingen berører både medarbeidere og kunder

Avviklingen berører rundt 120 medarbeidere og en trettitals kunder i Norge. Selskapet har tett dialog med både relevante myndigheter, fagforeninger og tillitsvalgte.

Selskapet vil også ivareta kunder og samarbeidspartnere på best mulig måte i tiden frem til avvikling. Eksisterende innenriksavtaler følges opp og fullføres i henhold til avtale, men i løpet av 1. kvartal 2023 må kundene må finne ny operatør.

Økte driftskostnader knyttet til sporarbeid

Omfattende sporarbeid har ført til tapte inntekter og økte kostnader for Green Cargo over flere år.

- Vi opplever dessverre at godstransport er nedprioritert i trafikkplanleggingen, noe som bidrar til økte driftskostnader for oss, sier Fors.

Siden oktober 2020 har Green Cargos strømkostnader økt med nærmere 450 prosent. I 2020 representerte strømkostnadene fire prosent av driftskostnaden. Nå utgjør den 20 prosent. Den kraftige kostnadsøkningen har vært en stor belastning for selskapet. Selskapet har bare i begrenset utstrekning hatt mulighet til å redusere strømkostnadene, eller få dekket inn de økte kostnadene gjennom å øke prisene på godstransporten i Norge.

- Jeg kan bare konstatere at vi har motsatt forhold for Green Cargos trafikk i Sverige, hvor strømprisen er prissikret av eieren av infrastrukturen på en mer effektiv måte, sier Fors.

Det svenske hovedselskapet Green Cargo AB har drevet godstransport mellom Norge og Sverige i mange år. Denne trafikken blir ikke påvirket av avviklingen, og fortsetter som normalt.

Opphav og kilder: Green Cargo

KLIKK for alle artikler i Logistikk vei sjø bane fly.

Kommenter artikkelen (1)
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078