23948sdkhjf

Tungvektere går sammen for mer effektiv transport

Ønsker å øke totalvektene fra 50 til 54 tonn på veger der tillatt vogntoglengde er 19,5 meter.

TUNGE KOSTNADSKRAV: Biltransporten har hatt kraftig kostnadsvekst det siste året, og landbruket går sammen for mer effektiv transport.

- Det er et større behov enn noen gang for å gjennomføre tiltak som kan få ned transportkostnadene og styrke norsk landbruk, sier transportsjef i Tine, Jan Kolbjørn Håkonsen til skog.no.

Transporten i våre næringer er best egnet for vogntog med sju aksler

Et felles initiativ fra flere organisasjoner og bedrifter i landbruket jobber for å effektivisere vegtransporten. Siden mye av det som transporteres er tungt, er det i stor grad lengden og totalvekta på kjøretøyene som avgjør hvor effektiv transporten blir.

Nye rammer

Til skog.no sier administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Per Skorge:

- Regjeringens mål er at utslippene fra transportsektoren skal reduseres med 55 prosent innen 2030. Effektivisering av transporten er avgjørende for å nå dette målet. Da må moderne biler med flere aksler og større lass benyttes.

Skogeierforbundet har gått sammen med Tine, Nortura, Felleskjøpet Agri, Fiskå Mølle, Strand Unikorn, AT Skog og Norskog for å få på plass rammer for mer effektiv og miljøvennlig transport på veg.

Transportkostnadene øker - behov for tiltak

Skog.no skriver at kostnadsveksten for biltransporten har økt med 15-20 prosent fra andre kvartal 2021 til andre kvartal 2022.

- Det er et større behov enn noen gang for å gjennomføre tiltak som kan få ned transportkostnadene og styrke norsk landbruk, sier transportsjef i Tine, Jan Kolbjørn Håkonsen.

Organisasjonene og bedriftene ønsker at totalvektene økes fra 50 til 54 tonn på veger der tillatt vogntoglengde er 19,5 meter. Forslaget berører først og fremst veger på Vestlandet og i Nord-Norge.

- Dagens bestemmelser om tillatte vekter er utformet for vogntog med seks aksler. For mye av transporten i våre næringer er det imidlertid vogntog med sju aksler som i dag er best egnet. Vi ønsker derfor at regelverket tilpasses slike vogntog. Det vil være gunstig både av hensyn til effektivitet, miljø og trafikksikkerhet, og gjøre at vi får en god helhetsløsning både for sterke og svake veger, sier rådgiver i Norges Skogeierforbund, Dag Skjølaas til skog.no.

Opphav og kilder: Skog.no

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.093