23948sdkhjf

AF Gruppen: Økt omsetning men synkende resultatmargin.

AF Gruppen forteller om høy vekst, varierende lønnsomhet og solid finansiell posisjon.

AF Gruppen leverer en vekst på 18 % for tredje kvartal (Q3) 2022. Omsetningen ble 7,537 milliarder og resultat før skatt ble 263 millioner kroner:

Synkende margin

AF Gruppen har til og med Q3 omsatt for 22,638 milliarder kroner (19,756 milliarder på samme tid i 2021). 7,737 milliarder av dette kom i Q3 alene, en klar økning fra Q3 i 2021 som var på 6,358 milliarder kroner.

Resultatmarginen var på 3,5 prosent i Q3 mot 5,4 prosent i Q3 2021.

For året så langt er resultatmarginen på 4 prosent (mot 4,8 prosent på samme tidspunkt i 2021). Ordrereserven ved utgangen av kvartalet var på 39,716 milliarder (mot 40,391 milliarder i 2021).

- Vi har hatt et kvartal med varierende prestasjoner. Offshorevirksomheten har i 3. kvartal levert solid vekst og svært god lønnsomhet, og innen riving, miljø og energi har vi også svært gode resultater. For de svenske Betonmast-enhetene har vi nedjustert prosjektestimatene betydelig, så totalt sett leverer vi ikke på AF-nivå lønnsomhetsmessig, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen.

AF Gruppens egne utvalgte høydepunkter fra kvartalet:

  • Omsetningen i Anlegg er høy og resultatmarginen er god, til tross for høye energi- og råvarepriser. AF Anlegg har tre storprosjekter i produksjon, E6 Rentvannstunnel i Oslo, Bergtunnlar Lovö i Stockholm og E39 Kristiansand vest–Mandal øst. Målselv Maskin & Transport og Consolvo fortsetter å levere svært gode resultater.
  • Virksomhetsområdet Bygg har høyt aktivitetsnivå og stor variasjon i resultatene til enhetene. Lønnsomheten ble totalt sett ikke tilfredsstillende. Prisutviklingen for materialer påvirker lønnsomheten negativt. AF Bygg Oslo, Strøm Gundersen Vestfold og Haga & Berg utmerket seg med svært gode resultater i kvartalet.
  • Lønnsomheten i Betonmast er samlet sett ikke tilfredsstillende. Betonmast Romerike leverer et svært godt resultat i kvartalet. Enhetene Betonmast Oslo, Betonmast Trøndelag, Betonmast Asker og Bærum og Betonmast Østfold leverer gode resultater i kvartalet.
  • Virksomhetsområdet Eiendom har hatt lavt salg i kvartalet, og den reduserte etterspørselen etter sommeren følger av det vi opplever som et stemningsskifte i markedet. I alt ble det inngått salgskontrakter på 89 (158) boliger i kvartalet, hvorav AFs andel er 34 (77). Hittil i år er det inngått salgskontrakter på 210 (428) boliger, hvorav AFs andel er 88 (202). Prosjektet Rolvsrud Arena var det prosjektet som inngikk flest salgskontrakter i kvartalet. Det var syv boligprosjekter under produksjon ved utgangen av kvartalet. Totalt antall enheter i produksjon er 793, hvorav AFs andel er 369. Salgsgraden i igangsatte prosjekter er 83 prosent.
  • Energi og Miljø leverer et svært godt resultat i 3. kvartal. AF Decom, som river og sorterer ulike materialer for gjenvinning, har fortsatt litt lav aktivitet, men leverer svært god lønnsomhet også i dette kvartalet. Enheten AF Energi hadde et svært godt resultat i 3. kvartal. Det er økt etterspørsel og gode markedsutsikter for deres energieffektive løsninger for bygg og industri.
  • Virksomhetsområdet Sverige leverte totalt sett et negativt resultat i kvartalet, påvirket av nedjusterte prosjektestimater i tidligere Betonmast Sverige. Det er gjennomført en gjennomgang av prosjektporteføljen til disse enhetene. Gjennomgangen har resultert i store nedjusteringer av resultatforventningen for enkelte prosjekt, i hovedsak knyttet til økte kostnader, både som følge av økte materialpriser og egne prestasjoner. Det er i kvartalet gjort organisatoriske endringer i tidligere Betonmast Sverige. Kanonaden og AF Härnösand Byggreturer fortsetter å levere svært gode resultater i kvartalet. HMB har god drift og leverer gode resultat i kvartalet.
  • Offshore hadde en omsetningsvekst på 84 % sammenlignet med 3. kvartal i fjor, og svært god lønnsomhet også dette kvartalet. Det har vært høy produksjon med god drift på miljøbasen i Vats og vellykket gjennomføring av offshorekampanje i kvartalet. AF Offshore Decom ble tildelt et stort fjernings- og gjenvinningsoppdrag for TotalEnergies EP Nederland i kvartalet.

Opphav og kilder: AF Gruppen

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.08