23948sdkhjf

Lasershow i Oslo: Hele havnen skal bli scannet fra luften

Oslo havn er modell i et stort prosjekt for hvordan norske havner kan digitaliseres og automatiseres. Snart kan Oslofolk få et spektakulært syn når grønt laserlys fra fly kartlegger detaljer både over og under vann.

Et kraftig grønt lys kan bli godt synlig over Oslohimmelen når laserstrålene fra et fly i lav høyde borer seg gjennom vannet og ned på sjøbunnen mellom Ekebergåsen, Bygdøy og Nesodden.

Ni norske havner, inkludert Oslo Havn, arbeider sammen med Kartverket om å digitalisere havnene i prosjektet Norsk digital havneinfrastruktur som er finansiert av Kystverket og prosjektdeltakerne. I Oslo blir grønn laser testet for å se hvorledes kystnære områder kan bli kartlagt mer effektivt.

– Med denne laserscanningen vil vi levere en svært viktig bit i puslespillet der Oslofjorden blir kartlagt i minste detalj. Vi kommer et stort skritt nærmere en 100 prosent komplett digital terrengmodell som er felles over og under vann. Modellen utgjør fundamentet som fremtidig kunnskap vil bli bygget på, sier Johnny Welle, direktør i Statens Kartverk.

Laserscanning fra fly med bruk av Lidar-teknologi. Teknologien er under uttesting og kombinerer kartlegging av landareal og grunne sjøområder. Illustrasjon: Teletyne Optech

Store besparelser gjennom effektivisering

– Digital infrastruktur blir stadig viktigere for havnedriften. Slike digitaliseringsprosjekt synliggjør potensiale for store innsparinger gjennom effektivisering, sier Sven Martin Tønnessen, direktør for transport, havn og farled i Kystverket.

– Digitalisering vil revolusjonere havnene, fastslår Hege Berg Thurmann (bildet), seksjonsleder Forvaltning i Oslo Havn KF som er prosjekteier.
Hun viser til at det nå skal bli lagt til rette for autonome skip og havneoperasjoner.

– Når de digitale løsningene blir tatt i bruk vil det endre hele måten å drive havnen på, og systemene som utvikles nå blir tilgjengelige for alle norske havner, sier Thurmann.

Hun forteller at det blant annet blir utviklet digital kai- og tjenestebestilling som skal erstatte e-poster og manuelt arbeid: Når et fartøy skal seile inn til en havn, blir det sendt i snitt 117 e-poster frem og tilbake mellom skipet og havnen. Med ny digital plattform for samhandling og kommunikasjon mellom skip og havn, kan kaptein og havnesjef oppdatere bestilling av kaiplass og fortøyningsplan i sanntid uten en eneste e-post.

– Dette gjør planlegging og gjennomføring av anløp mer smidig, både for havn og fartøy, seier Thurmann.

Digitaliseringen av havnene vil også gjøre innseilingen sikrere, i tillegg til å redusere ligge- og ventetid for skipene ved kai som i sin tur vil bidra til å redusere CO2-utslippene i betydelig grad.

Norsk digital havneinfrastruktur

 • Utvikler felles teknologi og database for deling av havnedata.
 • Vil legge til rette for mer effektiv drift av norske havner og gjøre dem sikrere og mer miljøvennlige.
 • Samarbeid mellom Kartverket og ni norske hamner (Arendal, Bergen, Bodø, Båtsfjord, Karmsund, Kristiansand, Kristiansund, Oslo, Trondheim).
 • Budsjett på 32 millioner kroner, finansiert av Kystverket og prosjektdeltakerne.
 • Underleverandører er Grieg Connect, Field og Ocean Infinity
 • Samlet årlig gevinst i de ni havnene er beregnet til rundt 1,2 milliarder kroner, inkludert kortere liggetid (380 millioner), andre logistikkoperasjoner (80 millioner) og digital kaibestilling (250 millioner).
 • De ni havnene kan redusere utslippene med ca. 120.000 tonn CO2 gjennom kortere liggetid for skipene i havn og mer effektive havneoperasjoner

Grønn laser

 • Laserskanning fra fly med bruk av Lidar-teknologi
 • Teknologi under uttesting som kombinerer kartlegging av landareal og grunne sjøområder
 • Grønn laser i Oslo havn er et pilotprosjekt finansiert med 50% fra prosjektet Norsk digital havneinfrastruktur og 50% fra prosjektet Nasjonal detaljert høydemodell
 • Målet er å få gode og ferske data over dybdeforhold i nærområdene til havnen
 • Oslo havn er valgt på grunn av plassering og at vannet her er grumsete
 • Flybåren laserteknologi for sjøkartlegging er tidligere testet ved Fjøløy og Klosterøy for Marine grunnkart i kystsonen i Rogaland og dessuten ved øygruppene Helligvær og Bliksvær i Nordland
 • Underleverandør er Field Group

Kilde: Oslo Havn

Opphav og kilder: Regjeringen.no, Oslo Havn, Norsk digital havneinfrastruktur

KLIKK for alle artikler i Logistikk vei sjø bane fly.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078